Saturday, May 25, 2024


Ministerul Educaţiei: Disciplinele Istorie şi Geografie nu se desfiinţează sau comasează

Ministerul Educației și Cercetării a făcut o precizare cu privire la disciplinele Istorie și Geografie. Astfel, aceste două materii nu…

PublicatCurieruldeOnesti , in Actualitate Cultură și Educație , at decembrie 21, 2020 Etichete: ,

Ministerul Educației și Cercetării a făcut o precizare cu privire la disciplinele Istorie și Geografie. Astfel, aceste două materii nu se desființează ori comasează, așa cum a declarat în spațiul public un cadru didactic. Acesta a făcut o declarație privind faptul că aceste materii s-ar uni sub denumirea de ”Studii Sociale”.

MEC a transmis într-un comunicate de presă cu referire la informația vehiculată recent în spațiul public de către un profesor, conform căreia cele două disciple, Istorie și Geografie, s-ar comasa, că aceste materii nu se desființează sau comasează, după cum citează Agerpres.ro

„Specializările absolvenţilor care dau dreptul de a preda cu statut de cadru didactic calificat disciplinele din învăţământul preuniversitar sunt prevăzute în Centralizatorul privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ, care se aprobă anual prin ordin al ministrului educaţiei. Disciplinele care se predau în învăţământul preuniversitar sunt stabilite în planurile-cadru de învăţământ şi se aprobă prin ordin al ministrului. În planurile-cadru de învăţământ în vigoare se regăsesc în continuare distinct atât disciplinele Socio-Umane, care includ şi disciplina „Studii sociale”, precum şi disciplinele «Istorie» şi «Geografie»”, afirmă Ministerul Educaţiei.

De asemenea, MEC precizează că: „Metodologia de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar nu conţine prevederi referitoare la disciplinele predate în învăţământul preuniversitar. În concluzie, disciplinele Istorie şi Geografie nu se desfiinţează sau comasează sub denumirea de «Studii sociale», aceasta fiind o disciplină distinctă”.