Saturday, May 25, 2024


TVA 2021: Ce cote sunt aplicabile de la începutul acestui an

Cotele de TVA valabile la începutul acestui an sunt prevăzute  de Codul Fiscal şi care se se clasifică în două categorii,…

PublicatCurieruldeOnesti , in Actualitate Cultură și Educație , at ianuarie 11, 2021

Cotele de TVA valabile la începutul acestui an sunt prevăzute  de Codul Fiscal şi care se se clasifică în două categorii, respectiv cota standard de 19% şi în cote reduse, respectiv cota de TVA de 9% şi cea de 5%. Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect datorat la bugetul statului şi care este colectat conform prevederilor prezentului titlu, aşa cum defineşte Legea 227/2015.

Cota standard de 19% se aplică asupra bazei de impozitare pentru operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse, arată Ziarul Financiar.

Cota redusă de 9% se aplică pentru următoarele prestări de servicii şi/sau livrări de bunuri:

 • Livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, definite prin normele metodologice conform legislaţiei specifice, cu excepţia protezelor dentare scutite de taxă;
 • Livrarea de produse ortopedice;
 • Livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar;
 • Livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele;
 • Livrarea apei pentru irigaţii în agricultură;
 • Livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;
 • Serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare.

Cota redusă de 5% se aplică pentru următoarele livrări de bunuri şi prestări de servicii:

 • Manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, cu excepţia celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii;
 • Serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, bâlciuri, parcuri de distracţii şi parcuri recreative ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9321 şi 9329, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, târguri, expoziţii şi evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe.
 • Livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite; Terenul pe care este construită locuinţa include şi amprenta la sol a locuinţei. În sensul prezentului titlu, prin locuinţă livrată ca parte a politicii sociale se înţelege:

1. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept cămine de bătrâni şi de pensionari;

2. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept case de copii şi centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap;

3. livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare.

4. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, către primării în vederea atribuirii de către acestea cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei.

 • Cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
 • Serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice;
 • Dreptul de utilizare a facilităţilor sportive;
 • Transportul de persoane cu trenurile sau vehiculele istorice cu tracţiune cu aburi pe linii înguste în scop turistic sau de agrement;
 • Transportul de persoane utilizând instalaţiile de transport pe cablu – telecabină, telegondolă, telescaun, teleschi – în scop turistic sau de agrement;
 • Transportul de persoane cu vehicule cu tracţiune animală, folosite în scop turistic sau de agrement;
 • Transportul de persoane cu ambarcaţiuni folosite în scop turistic sau de agrement;
 • Livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiţionale, autorizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Livrarea acestor alimente va fi însoţită de copia documentului de recunoaştere/atestare/certificare eliberat de autoritatea competentă, cu excepţia livrării efectuate către consumatorul final.

 „Cota aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu excepţia cazurilor pentru care se aplică cota în vigoare la data exigibilităţii taxei, este explicat în Codul fiscal.

În cazul operaţiunilor supuse sistemului TVA la încasare, cota aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu excepţia situaţiilor în care este emisă o factură sau este încasat un avans, înainte de data livrării/prestării, pentru care se aplică cota în vigoare la data la care a fost emisă factura ori la data la care a fost încasat avansul, este explicat în Codul fiscal.

Sursa: zf.ro

Sursă foto: Google