Friday, June 14, 2024


Guvernul va modifica astăzi statutul funcției de prefect și subprefect

Guvernul are pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri, de la ora 13.00, un proiect de ordonanţă de urgenţă…

PublicatCurierul , in Actualitate , at ianuarie 27, 2021

Guvernul are pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri, de la ora 13.00, un proiect de ordonanţă de urgenţă care modifică şi completează OUG 57/2019 privind Codul administrativ. Astfel, noile reglementări fac referire la statutul prefectului şi al subprefectului. Astfel, funcţiile de prefect şi de subprefect sunt funcţii de demnitate publică, iar drepturile de natură salarială sunt stabilite prin reglementările privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. De asemenea, poate fi numită prefect sau subprefect persoana care nu se găseşte în cazuri de incompatibilitate, iar la nivelul instituţiei prefectului este înfiinţată funcţia de secretar general al instituţiei prefectului

„Poate fi numită în funcţia de prefect, respectiv de subprefect, persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este cetăţean român şi are domiciliul în ţară;

b) se bucură de exerciţiul drepturilor electorale;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a suferit condamnări penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

e) nu se regăseşte în cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;

f) are studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

g) a absolvit programe de formare specializată în vederea numirii într-o funcţie de prefect sau subprefect, organizate de Institutul Naţional de Administraţie, în condiţiile legii.

Condiţia prevăzută la alin. (2¹) lit. g) se consideră îndeplinită în situaţia în care persoana care poate fi numită în funcţia de prefect sau subprefect a absolvit programe de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, precum şi dacă persoana a ocupat cel puţin un mandat întreg funcţia de senator sau deputat”, potrivit proiectului de OUG.

Totodată,  „pe perioada exercitării funcţiei de prefect sau subprefect, se suspendă contractul de muncă, respectiv, raportul de serviciu al acestuia, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege”.

Conform sursei citate, la nivelul instituţiei prefectului este înfiinţată funcţia de secretar general al instituţiei prefectului.

„Secretarul general al instituţiei prefectului este înalt funcţionar public şi se subordonează nemijlocit prefectului.

Secretarul general al instituţiei prefectului este absolvent de studii superioare juridice, administrative sau ştiinţe politice.

Secretarul general al instituţiei prefectului asigură conducerea operativă a instituţiei prefectului, precum şi stabilitatea funcţionării acesteia, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între compartimentele instituţiei.