Monday, July 26, 2021


Polițiștii pot intra fără acordul proprietarului oriunde este un animal în pericol. Modificări legislative în domeniul protecției animalelor

Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu completările ulterioare, are ca obiect reglementarea ordinului de plasare a animalului în…

PublicatCurierul , in Actualitate , at februarie 2, 2021

Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu completările ulterioare, are ca obiect reglementarea ordinului de plasare a animalului în adăpost, ce constituie un instrument administrativ conferit poliţistului în vederea înlăturării unui pericol iminent îndreptat împotriva animalelor.

Legislația privind protecția animalelor reglementează situația tuturor animalelor, inclusiv a celor sălbatice, consfințiind o serie de drepturi și obligații atât în sarcina deținătorilor acestora, cât și în sarcina autorităților și instituțiilor statului.

Atunci când un polițist constată că un animal se află într-o situație de pericol, emite de îndată ordin de plasare a animalului în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile.

Ordinul de plasare a animalului în adăpost se pune în executare de îndată de către personalul care asigură prestarea serviciilor publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost, în prezența polițistului care l-a emis.

Deținătorii de animale au în mod obligatoriu și responsabilități privind întreținerea și supravegherea acestora, tratamentul aplicat animalelor excluzând orice act de cruzime și violență.