Wednesday, July 17, 2024


23 de proiecte de hotărâre pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Onești din 24 februarie

Consiliul Local al Municipiului Oneşti, judeţul Bacău se convoacă în şedinţă ordinară, cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul…

PublicatCurierul , in Actualitate , at februarie 19, 2021

Consiliul Local al Municipiului Oneşti, judeţul Bacău se convoacă în şedinţă ordinară, cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Consiliului Local Onești, sala mare de ședințe, din B-dul Oituz nr.17 pentru ziua de miercuri, 24 februarie 2021, ora 14,00.

Pe ordinea de zi figurează 23 de proiecte de hotărâre, iar accesul în sala este permis doar consilierilor pentru a respecta măsurile de protecție sanitara. Ședința va fi transmisă live pe pagina de Facebook și  pe site-ul instituției.

Iata ce proiecte vor trebui sa dezbata și sa aprobe consilierii onesteni:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2021.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării unor activitati cultural –artistice pe anul 2021.

3. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Onesti a unor imobile constituite din terenuri și constructii situate în intravilanul și extravilanul municipiului Onești.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Onești nr. 47/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul juridic al drepturilor de proprietate publică și de proprietate privată ale unităţii administrativ-teritoriale.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Onești nr. 35/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al Municipiului Onești.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile,  proprietatea Municipiului Oneşti.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unui bun imobil – teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Onești.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de închiriere asupra unui teren proprietatea Municipiului Oneşti.

9. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unor terenuri proprietatea municipiului Oneşti.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării trotuarelor aferente strazilor ce apartin Municipiului Onesti din administrarea Consiliului Local Onesti în administrarea SC Domeniul Public şi Privat SA Onesti.

11. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea modificării unui contract de concesiune prin suplimentarea suprafeţei terenului concesionat şi aprobarea modelului de act adiţional.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unui teren, proprietate publică a municipiului, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oneşti, judeţul Bacău.

13. Proiect de hotărâre pentru constituirea comisiei pentru predarea-primirea infrastructurii tehnico-edilitare a sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare din Municipiul Onești către operatorul regional SC Raja SA Constanța.

14. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de comodat între Municipiul Oneşti şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Maior Constantin Ene” Bacău – Detaşamentul de Pompieri Oneşti, având ca obiect bunurile mobile obiecte de inventar şi mijloace fixe aflate în domeniul privat al municipiului Oneşti.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice  și a indicatorilor tehnico-economici în faza Studiu de fezabilitate pentru proiectul „Construire corp nou Bloc operator și ATI – Spitalul Municipal ,,Sfantul Ierarh Dr. Luca „Onești” si punerea la dispoziție a amplasamentului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Nationala de Investitii.

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de Investitii Provizorie pentru anul 2021, ce a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.3 din 22 ianuarie 2021.

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.62/10.04.2019 pentru aprobare inițiere „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Oneşti”.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizatiei anuale de membru al Asociatiei Municipiilor din Romania pentru anul 2021.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizatiei pentru anul 2021, la patrimoniu ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării scopului și obiectului de activitate al Liceului cu program sportiv „Nadia Comăneci” din Onești, cu ramura fotbal..

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.80/26.03.2020 privind adoptarea unor măsuri economice şi fiscal-bugetare pentru depășirea situației generată de impactul pandemiei de Covid-19 asupra nivelului încasare a veniturilor la bugetul localși a Hotărârii Consiliului Local nr.180/02.09.2020 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea Procedurii de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local al Municipiului Onesti.

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.120/06 august 2018  pentru aprobarea a documentației tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici in faza DALI pentru: Lucrări de modernizare si dotare  Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” Onești, cu modificările și completările ulterioare.

23. Probleme de interes local (Diverse).