Friday, June 18, 2021


Noi clarificãri în cadrul ședinței Consiliului Local de astăzi. Persoanele fizice care fac dovada ca nu locuiesc la domiciliu, nu vor plăti taxa de salubritate.

Sedința ordinarã a Consiliului Local Onești din aceasta lunā  este programată astazi, 24 ianuarie 2021, începând cu ora 14.oo, în…

PublicatCurierul , in Actualitate , at februarie 24, 2021

Sedința ordinarã a Consiliului Local Onești din aceasta lunā  este programată astazi, 24 ianuarie 2021, începând cu ora 14.oo, în sala de ședințe a primăriei.

Pe langa cele 23 de proiecte de hotărâre aflate deja pe ordinea de zi, consilierii onesteni vor  trebui sa delibereze și asupra a doua noi proiecte de hotărâre introduse în cadrul ședinței de mâine.

Iatã care sunt cele douā noi proiecte propuse spre aprobare în cadrul ședinței Consilului Local:

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic, a Devizului General Actualizat si a Indicatorilor Tehnico –Economici  pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Sediu Ambulanta Onesti Si Reabilitare Ateliere Mecanic Si Electric  Spitalul Municipal Sfantul  Ierarh  Dr. Luca Onesti”

25. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.244/21 decembrie 2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a unor taxe speciale pe anul 2021, în Municipiul Onești.

La proiectul 25 se clarifica modul de stabilire a plății taxei de salubritate pentru persoanele fizice care probează lipsa de la domiciliu.

De asemenea, se abroga și art.11, alin 2 prin care „În caz de deces al titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, obligaţia de depunere a declarației informative şi plată a taxei speciale revine moştenitorului /moştenitorilor de drept al acestuia.” 

Precizăm că ședința poate fi urmărită în direct, on-line, accesând următoarea adresă:,,rtsp://5.2.248.169/consiliu”, dar și pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Onești.