Saturday, May 25, 2024


Şcoală după şcoală: Cum vor putea elevii să recupereze materia pierdută

Elevii care au dificultăți de învățare, elevii care se află în riscul de abandon școlar, elevii care au avut un…

PublicatCurierul , in Actualitate , at martie 3, 2021 Etichete: ,

Elevii care au dificultăți de învățare, elevii care se află în riscul de abandon școlar, elevii care au avut un acces deficitar la orele online și elevii care provin din grupuri vulnerabile vor fi ajutați, începând cu semestrul al II-lea, să recupereze materia pierdută, potrivit unui ordin al ministrului Educației, publicat miercuri.

Acest program se adresează elevilor aflați în risc de părăsire timpurie a școlii și/sau în risc ori situație de eșec școlar,in special elevilor car nu au putut urma cursurile online, fiindcă nu au avut acces la tehnologie, precum și elevilor care aparține grupurilor vulnerabile și celor care provin din familii sărace, aici intră și elevii din mediu rural, romii și elevii care au dizabilități.

Pentru a participa la programul „Școala după școală“, elevii trebuie să îndeplinească o serie de condiții. Documentele necesare pentru înscrierea în program sunt următoarele:

  • Pentru elevii care nu au putut urma școala online, părintele sau reprezentatul legal al copilului trebuie să facă o solicitare scrisă și să o depună la școala de care aparține copilul. Alături de solicitarea scrisă,  părintele mai trebuie să depună și o declarație pe propria răspundere din care să reiasă că elevii nu au putut urma cursurile școlii online.
  • Pentru elevii care se află într-o situație de corigență sau au situația neîncheiată la cel puțin o materie, școala este cea care depune lista acestor elevi la minister.
  • Pentru elevii care din alte motive au rămas în urmă cu materia și au nevoie să o recupereze. Acești elevi sunt selectați în funcție de rezultatele școlare și de evaluarea inițială făcută la începutul semestrului.

„Scopul principal al Programului național pilot de tip „Şcoala după şcoală“ este organizarea, în școlile cu clase de învățământ primar şi gimnazial, de activități remediale, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competențelor specifice, sporirea șanselor de succes școlar şi de acces la niveluri superioare de educație şi diminuarea riscului de părăsire timpurie a şcolii”, se arată în Ordinul de ministru.