Sunday, August 14, 2022


22 de proiecte de hotărâre pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Onești de miercuri, 24 martie. Vezi care sunt acestea

Consiliul Local al Municipiului Oneşti se convoacă în şedinţă ordinară, cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Consiliului Local…

PublicatCurierul , in Actualitate , at martie 19, 2021

Consiliul Local al Municipiului Oneşti se convoacă în şedinţă ordinară, cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Consiliului Local Onești, sala mare de ședințe, din B-dul Oituz nr.17 pentru ziua de miercuri, 24 martie 2021, ora 14,00.

Pe ordinea de zi figurează 22 de proiecte de hotărâre. Ședința va fi transmisă live pe pagina de Facebook și  pe site-ul instituției.

Care sunt proiectele pe care vor trebui sa le dezbata și sa le  aprobe consilierii onesteni:

1.Raportul primarului municipiului Oneşti privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Oneşti în anul 2020.

2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2021.

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui administrator provizoriu în Consiliului de  Administrație al S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A și aprobarea declanşării procedurii de selecţie a unui membru al Consiliului de Administraţie la S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. , având ca autoritate tutelară Consiliul Local Onești.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor bunuri imobile – teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Onești.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea atestării apartenentei la domeniul public al Municipiului Onesti a unui bun imobil de interes local.

6. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unor terenuri proprietatea municipiului Oneşti.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de închiriere asupra unor spații comerciale proprietatea Municipiului Oneşti.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei suprafeţe de 40,70 mp din imobilul situat în str. Victor Babeş nr. 1, etaj I, Municipiul Onești, cu destinația de sediu politic, către Partidul Libertate Unitate şi Solidaritate (PLUS).

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării serviciilor notariale specific operațiunilor de dezmembrare a unui imobil proprietatea municipiului Onești în vederea individualizării prin numere cadastrale proprii.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării serviciilor notariale specific operațiunilor de alipire a două imobile terenuri, proprietate a municipiului Onești în vederea atribuirii unui număr cadastral propriu.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării unor activitati cultural –artistice în anul 2021.

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local nr.42/24 martie 2016 privind acordarea scutirii la plata unor obligații fiscale pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului de activitate a asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în semestrul II al anului 2020.

14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modalitāţii de identificare  a beneficiarilor, de soluţionare a situaţiilor identificate şi procedura de acordare  a tichetelor sociale pentru grădiniță, conform Legii nr. 248/2015.

15. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Onesti a unor imobile constituite din terenuri si constructii situate în intravilanul  și extravilanul municipiului Onești.

16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Onești nr. 133/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri de bună gospodărire a municipiului Oneşti .

17. Proiect de hotărâre privind acordul pentru introducerea în intravilanul municipiului Onești a terenului agricol extravilan cu numărul cadastral 67495 și Avizul de principiu al  Planului  Urbanistic Zonal  „ÎNFIINȚARE CIMITIR ȘI CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ„.

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.191/06.10.2020 privind aprobarea încheierii contractului de cofinanțare pentru efectuarea obiectivului de investiții „Extindere rețele electrice de distribuție în Municipiul Onești, zona strada Calea Brașovului, jud.Bacău” și a obiectivului de investiții „Extindere rețele electrice de distribuție în Municipiul Onești, zona strada Calea Bacăului, jud.Bacău”.

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de Investitii Provizorie pentru anul 2021, ce a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.3/22 ianuarie 2021.

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local nr. 147/2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului, instituțiilor/serviciilor publice din subordinea consiliului local, cu modificările și completările ulterioare.

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.27/27 ianuarie 2021  privind aprobarea delegării gestiunii activității de Dezinsecție, Dezinfecție, Deratizare ce face parte din cadrul serviciului de salubrizare publică, a modelului de contract de delegare a gestiunii activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare al municipiului Onești către SC Domeniu Public și Privat Onești SA.

22. Probleme de interes local (Diverse).