Saturday, September 30, 2023


Polițistul deţine instrumentul administrativ de plasare a animalului în adăpost, în vederea înlăturării unui pericol iminent îndreptat împotriva acestuia

La data de 16 octombrie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial O.U.G. nr. 175/2020 pentru completarea unor acte normative…

PublicatCurierul , in Actualitate , at aprilie 11, 2021

La data de 16 octombrie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial O.U.G. nr. 175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor.

În acest sens, vă informăm că potrivit noilor reglementări, polițistul deţine instrumentul administrativ de plasare a animalului în adăpost, în vederea înlăturării unui pericol iminent îndreptat împotriva acestuia.

Ordinul de plasare a animalului în adăpost se emite pentru o perioadă de 45 de zile. Polițistul consemnează într-un proces-verbal modalitatea de punere în executare a ordinului de plasare a animalului în adăpost, menționând în mod obligatoriu date privind adăpostul în care urmează a fi plasat animalul și mijlocul de transport utilizat.

Conform prevederilor legale, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București au obligația de a asigura cu caracter continuu și permanent servicii publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost. De altfel, deținătorul poate solicita entității care asigură prestarea serviciului public de adăpostire a animalelor restituirea animalului plasat în adăpost, în termen de maximum 30 de zile de la data la care încetează aplicarea măsurii de plasare în adăpost.

Prin excepție, deținătorii animalelor plasate în adăpost potrivit art. 241 alin. (2) lit. f) pot solicita restituirea acestora și în perioada de aplicare a măsurii de plasare în adăpost. În situația restituirii, deținătorul are obligația de a plăti către consiliul județean sau către Consiliul General al Municipiului București cheltuielile cu asistența veterinară de urgență, inclusiv intervenția chirurgicală, hrănirea, cazarea, deparazitarea, vaccinarea și controlul bolilor animalelor efectuate cu animalul plasat în adăpost.

Animalul plasat în adăpost nu se restituie deținătorului dacă animalul face obiectul unei măsuri asigurătorii sau de confiscare în cadrul procesului penal ori al unei măsuri de confiscare în materie contravențională.

Animalul plasat în adăpost se consideră abandonat dacă deținătorul nu solicită restituirea acestuia în termenul prevăzut de lege