Wednesday, September 22, 2021


Ce trebuie sa știe deținătorii de câini din Onești în legătură cu modalitatea de sterilizare și microcipare GRATUITĂ a patrupedelor

   Municipiul Onești a aprobat prin HCL nr. 103/19.04.2021, subvenționarea sterilizării și microcipării câinilor de rasă comună cu stăpân, de…

PublicatCurierul , in Actualitate , at aprilie 27, 2021

   Municipiul Onești a aprobat prin HCL nr. 103/19.04.2021, subvenționarea sterilizării și microcipării câinilor de rasă comună cu stăpân, de pe raza municipiului Onești.
Efectuarea operațiunii de sterilizare se va realiza de către SC Domeniu Public și Privat Onești SA, cu medici veterinari specializați, in cadrul dispensarului veterinar de la Adăpostul de câini.
Cei interesați se pot înscrie la 0799 201 408.
In cazul in care deținătorii de câini nu au posibilitatea de a se deplasa cu patrupedul la adapost, vor solicita la numărul afișat și transportul la și de la Centrul de sterilizare.
Deținătorii de câini au următoarele obligații și îndatoriri:
1. De a tine patrupedul exclusiv pe proprietatea personală, de a avea un comportament lipsit de brutalitate faţă de acestea, de a asigura condiţiile elementare necesare scopului pentru care sunt crescute, de a nu le abandona şi/sau izgoni.
Este interzisă lăsarea animalelor nesupravegheate pe domeniul public ori abandonul acestora. Nerespectarea acestor obligaţii constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 de lei, conform art. 26 din Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. De a identifica prin microcipare câinii deţinuţi. Microcipurile pot fi implantate de orice medic veterinar, iar dovada se face prin fisa RECS sau carnetul de sănătate. Nerespectarea acestor obligaţii constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 de lei, conform pct. 15 din Legea nr. 258/2013;
3. De a steriliza câinii începând cu vârsta de 4-6 luni, indiferent de sex sau rasa, dacă nu au certificate de pedigree. Este obligatorie sterilizarea câinilor cu sau fără stăpân aparţinând rasei comune, metişii acestora, excepţie făcând exemplarele cu regim special prevăzute în normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 155/2001. Nerespectarea acestor obligaţii constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 de lei, conform pct. 15 din Legea nr. 258/2013;
4. Obligaţia ca, la ieşirea cu aceştia în spaţiile publice, să aibă asupra lor carnetul de sănătate al acestora. În carnetele de sănătate ale câinilor este obligatorie consemnarea numărului microcipului, a sterilizării, în cazul câinilor de rasă comună şi al metişilor acestora, iar în cazul celor exceptaţi de la sterilizare, motivele medicale ale exceptării câinilor de la sterilizare.
5. În vederea menţinerii igienei în spaţiile publice, vor respecta obligațiile:
a) să ridice dejecţiile produse de animalele pe care le deţin din spaţiile publice, din spaţiile adiacente acestora, din holurile şi din căile de acces ale spaţiilor locative;
b) să nu arunce dejecţii animaliere în spaţiile publice, în spaţiile adiacente acestora, în holurile şi în căile de acces ale spaţiilor locative.