Saturday, July 2, 2022


A început reînscrierea copiilor la grădiniță pentru anul școlar viitor! Peste 15.000 de locuri în județul Bacău

15.173 este numărul total de locuri pentru înscrierile copiilor nou-veniți în grădinițele din județul nostru. Dintre acestea, 4.671 sunt numai în…

PublicatCurierul , in Actualitate Cultură și Educație , at mai 20, 2021

15.173 este numărul total de locuri pentru înscrierile copiilor nou-veniți în grădinițele din județul nostru. Dintre acestea, 4.671 sunt numai în unitățile de învățământ preșcolar din municipiul Bacău.

Pentru cuprinderea în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani, Ministerul Educației a aprobat derularea succesivă a următoarelor etape:

  • reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze și în anul școlar următor – cu începere din data 17 mai;
  • înscrierea copiilor nou-veniți – cu începere din data de 31 mai.

Orarul reînscrierilor/înscrierilor este stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există) şi pe site-urile inspectoratelor şcolare.

Pentru înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ prin poștă electronică, telefonic sau fax, datele necesare (date privind solicitantul, copilul și opțiunile exprimate) pentru a fi introduse în aplicația specifică. Etapa de validare a fișelor și de completare a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura în momentul anunțării de către unitatea de învățământ, pe zile și intervale orare, în ordinea în care cererile au fost introduse în aplicație, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție sanitară. Aceste date vor fi publicate atât pe site-ul unității de învățământ, cât și la avizier.

Ocuparea locurilor libere după finalizarea etapei de reînscriere se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică. În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

– existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);

– existența unui document care dovedește că un copil este orfan de un singur părinte;

– existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;

– existența unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.