Friday, September 29, 2023


Cum se echivalează sau se recunosc probele de competențe de la Bacalaureat 2021

Elevii de clasa a XII-a nu vor susține nici în acest an, la Bacalaureat, probele de competențe digitale, de comunicare…

PublicatCurierul , in Actualitate Cultură și Educație , at iunie 14, 2021

Elevii de clasa a XII-a nu vor susține nici în acest an, la Bacalaureat, probele de competențe digitale, de comunicare și cele lingvistice. Ele se vor echivala sau se vor recunoaște, potrivit Ministerului Educației

Nivelul de competență digitală din cadrul probei D la examenul național de bacalaureat 2021 se stabilește calculând un punctaj de la 5 la 10 pe baza mediei aritmetice, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat la disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor în clasele a IX-a, respectiv a X-a, a transmis Ministerul Educației.

Nivelul de competență digitală se acordă conform următoarei grile:

  • nivelul „utilizator începător” pentru media cuprinsă între 5 și 5,99
  • nivelul „utilizator de nivel mediu” pentru media cuprinsă între 6 și 6,99
  • nivelul „utilizator avansat” pentru media cuprinsă între 7 și 8,49
  • nivelul „utilizator experimentat” pentru media cuprinsă între 8,50 și 10

În cazul candidaților la examenul național de bacalaureat 2021 care nu au studiat disciplina Tehnologiei informației și a comunicațiilor în clasele a IX-a și/sau a X-a, pentru stabilirea nivelului de competență digitală se calculează media aritmetică a mediilor anuale obținute la disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor sau echivalentă acesteia pe parcursul învățământului liceal sau profesional.