Monday, October 18, 2021


Consilierii locali onesteni se întâlnesc miercuri, 23 iunie, în ședințā ordinarā. 28 de proiecte pe ordinea de zi

Consiliul Local al Municipiului Oneşti se convoacă în şedinţă ordinară, cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Consiliului Local…

PublicatCurierul , in Actualitate , at iunie 22, 2021

Consiliul Local al Municipiului Oneşti se convoacă în şedinţă ordinară, cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Consiliului Local Onești, sala mare de ședințe, din B-dul Oituz nr.17 pentru ziua de miercuri, 23 iunie 2021, ora 14,00.

Pe ordinea de zi figurează 28 de proiecte de hotărâre. Ședința va fi transmisă live pe pagina de Facebook și  pe site-ul instituției.

Care sunt proiectele pe care vor trebui sa le dezbata și sa le  aprobe consilierii onesteni:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2021.

2. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului legal de uz şi servitute asupra unor suprafeţe de teren aflate în proprietatea municipiului Oneşti, judeţul Bacău.

3. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren proprietatea municipiului Oneşti.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de închiriere asupra unui spațiu comercial proprietatea Municipiului Oneşti.

5. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Onesti a unor imobile constituite din terenuri cu și fără constructii situate în intravilanul municipiului Onești.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea și însușirea Raportului de reevaluare pentru un bun imobil – construcţie, aflat în proprietatea publică a municipiului Oneşti, înscris în Cartea funciară 64303 Oneşti și a Raportului de evaluare  pentrtu un bun imobil teren aflată în proprietatea private a MunicipiuluiOnești, înscris în Cartea Funciară nr.68120 Onești, în vederea actualizării evidenţei contabile şi tehnico-operative a acestora.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării serviciilor notariale specifice operațiunilor de dezmembrare a unui imobil proprietatea municipiului Onești în vederea individualizării prin numere cadastrale proprii.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor bunuri imobile-teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Onești.

9. Proiect de hotărâre privind darea  în folosinţa gratuită a unui spațiu cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Oneşti, str. Perchiului nr. 1, Judeţul Bacău, înscris în CF nr. 63408, nr. cad. 63408-C23  către Casa Judeţeană de Pensii Bacău.

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu – primar

10. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidență, casarea şi valorificarea unor bunuri mobile administrate de Consiliul Local Oneşti.

11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea unei poziții din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Onești, prevăzute în hotărârea Consiliului Local nr. 39/1999, cu modificările și completările ulterioare.

12. Proiect de hotărâre privind însușirea  „STUDIULUI DE PIAŢĂ ACTUALIZAT pentru stabilirea valorilor de piață a chiriilor/concesiunilor terenurilor pe zone comerciale si a chiriilor la locuințe si spatii cu alta destinație aflate în teritoriul administrativ al Municipiului ONEŞTI”.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării serviciilor notariale specifice operațiunilor operațiunilor operaţiunii de apartamentare a imobilului situat în str. Poştei nr. 1 municipiul Oneşti.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de prioritate nr.3, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor ANL din Municipiul Onești, pe anul 2021.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nr.3 pe anul 2021 a solicitanților eligibili în vederea emiterii Atestatelor de Administrator de condominii din Municipiul Onești.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate nr.1 pentru anul 2021, în vederea repartizării, prin închiriere, a unei locuințe sociale aparținând domeniului privat al Municipiului Onești.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate nr.1 pentru anul 2021, în vederea repartizării, prin închiriere, a camerelor de locuit situate în str. Libertății nr.1, din Municipiul Onești.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor în structura bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Onești pe anul 2021.

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Onești nr. 47/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul juridic al drepturilor de proprietate publică și de proprietate privată ale unităţii administrativ-teritoriale.

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor hotărâri ale consiliului local ce privesc desfăşurarea activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor abandonate sau fără stăpân,.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea reluării procedurii de selecţie a unui membru al Consiliului de Administraţie la S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. , având ca autoritate tutelară Consiliul Local Onești.

22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului  unitar de acțiune de combatere a vectorilor de boli și a insectelor dăunătoare în municipiul Onești.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea aplicarii  la Cod apel POCA /924/2/2. Cresterea transparentei ,eticii si integritatii in cadrul autoritatilor  si institutiilor publice, Axa prioritară 2. Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.2. Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, a proiectului cu titlul „Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei la nivelul Primăriei Municipiului Onești”.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea  aplicarii la Programul European City Facilily  cu proiectul ,,Green hydrogen for mobility &headiting, for Onesti”.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Strategiei de dezvoltare Locală a municipiului Onești, județul Bacău, pentru perioada 2017-2022, ce a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.3/19 ianuarie 2017.

26. Analiza Raportului de follow-up nr.8381/20.05.2021 încheiat în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.11 din 25.05.2020, împreună cu Decizia nr.11/1 din 26.05.2021 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.11 din 25.05.2020.

27. Analiza Raportului de audit al performanței înregistrat la Camera de Conturi Bacău sub nr.7602/18.05.2021, împreună cu Srisoarea de recomandări nr.17 din 07.06.2021 ce cuprinde recomandări la constatările consemnate în raportul de audit al pergormanței..

28. Probleme de interes local (Diverse).