Friday, October 22, 2021


Contestații Evaluare Națională 2021. Cum se depun cotestațiile și model de cerere

Elevii care sunt nemulțumiți de rezultatele la Evaluare Națională 2021 pot depune contestații marți 29 iunie, începând cu ora 16:00 și până…

PublicatCurieruldeOnesti , in Actualitate , at iunie 29, 2021

Elevii care sunt nemulțumiți de rezultatele la Evaluare Națională 2021 pot depune contestații marți 29 iunie, începând cu ora 16:00 și până la ora 19:00 și miercuri, 30 iunie, între orele 8:00 și 12:00.

Contestațiile pot fi depuse fizic, la școală, sau online, pe adresa de email furnizată de școală în acest scop.

„Candidaţii care depun/transmit contestaţiile prin mijloace electronice completează, semnează şi depun/transmit tot prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, documentele sunt semnate şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora”, se precizează într-un comunicat al Ministerului Educației.

Ministerul Educației a publicat un document tipizat, o cerere prin care elevii pot contesta rezultatul și pot cere recorectarea lucrării sau lucrărilor.

Potrivit metedologiei, fiecare lucrare contestată este reevaluată de doi profesori, care vor pune o nouă notă. Evaluarea se face „cu respectarea strictă a baremului”, pe baza unui punctaj pe scara 1-100; se acordă 90 de puncte pentru răspunsurile corecte și complete și 10 puncte din oficiu.

După evaluare, fiecare profesor stabilește nota prin împărțirea la 10 a punctajului obținut de elev, fără rotunjire, și o trece pe lucrare.

Nota de la contestații este definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota primită inițial.