Friday, September 29, 2023


Bani pentru angajarea, în vacanță, a studenților și elevilor

Angajatorii care duc lipsă de forță de muncă au posibilitatea ca pe perioada verii să-i angajeze pe studenții și elevii…

PublicatCurierul , in Actualitate , at iulie 3, 2021

Angajatorii care duc lipsă de forță de muncă au posibilitatea ca pe perioada verii să-i angajeze pe studenții și elevii care vor să lucreze în vacanță. Agenții economici care vor recurge la această soluție temporară de rezolvare a deficitului de personal vor beneficia de un stimulent financiar lunar, în valoare de 250 lei, pentru fiecare elev și student încadrat în muncă. Stimulentul se acordă o perioadă de maximum 60 zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare student sau elev căruia angajatorul i-a încheiat contract individual de muncă, în condițiile legii.

Diferența dintre salariul de încadrare și stimulent se suportă de către agentul economic care folosește în activitate studenți și eleviDe reținut și că de sprijinul financiar amintit beneficiază angajatorii care îndeplinesc anumite condiții. În primul rând, angajarea studenților și a elevilor se va face în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât perioada vacanței, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parțial. Încadrarea se poate realiza în virtutea unui contract de muncă temporară, numai dacă durata acestuia este mai mică decât cea a vacanței.

În cazul elevilor care au până în 18 ani, contractul va fi încheiat pentru 6 ore de muncă pe zi, respectiv 30 ore pe săptămână, și se consideră ca fiind cu normă întreagă.Pentru a primi stimulentul, agentul economic va încheia o convenție cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de 30 zile de la încadrarea studenților și elevilor. Să mai notăm că acest sprijin financiar nu se acordă în cazul în care elevii și studenții au fost angajați înainte de data începerii vacanței ori angajatorul a benficiat deja de stimulent pentru ei, o perioadă de 60 zile, în cursul anului calendaristic.