Friday, September 29, 2023


Locuri disponibile pentru învățământul liceal din județul Bacău

În perioada 16-22 iulie 2021, conform calendarului admiterii, are loc completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei…

PublicatCurierulDeStiri , in Actualitate Social , at iulie 17, 2021

În perioada 16-22 iulie 2021, conform calendarului admiterii, are loc completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ în care au finalizat gimnaziul sau prin formular transmis electronic.

Pentru anul școlar 2021-2022, în planul de școlarizare al județului Bacău sunt prevăzute 3.228 de locuri, pentru admiterea în învățământul liceal la zi. Dintre acestea, 2.002 de locuri sunt pentru filiera teoretică, iar 1.226, pentru cea tehnologică. Se adaugă 1.392 de locuri pentru învățământul profesional de stat / dual, 312 la forma de învățământ vocațional, 48 la învățământ special, 196 la învățământ seral și 84 la învățământ cu frecvență redusă.

Elevii care urmează învățământul profesional de stat primesc o bursă lunară de 200 lei, pe toată durata școlii, dar nu şi pe timpul vacanțelor, iar cei de la învăţământul dual au în plus şi o bursă din partea firmelor, conform contractelor de parteneriat încheiate cu unităţile de învăţământ, de cel puţin 200 de lei.
Absolvenții învățământului profesional de stat care promovează examenul primesc certificat de calificare profesională și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass. După ce finalizează acest tip de învățământ pot continua studiile, la forma învățământului de zi, iar după doi ani pot susține și examenul de bacalaureat.
Candidații pot participa la repartizarea computerizată prin completarea fișelor de înscriere într-un singur județ.