Friday, September 29, 2023


APIA: 2 august, ultima zi pentru depunerea cererilor de rambursare a accizei la motorină

Data de 2 august 2021 este termen limită pentru depunerea solicitărilor de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile…

PublicatCurierul , in Actualitate , at iulie 23, 2021

Data de 2 august 2021 este termen limită pentru depunerea solicitărilor de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură pentru trimestrul II din 2021.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte potenţialilor beneficiari că primeşte cereri de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01.04 – 30.06.2021 (trim. II al anului 2021), în conformitate cu HG nr. 1174/2014 şi OMADR 1727/2015 cu modificările şi completările ulterioare.

“Având în vedere faptul că ultima zi de depunere al cererilor de plată este 31.07.2021, iar aceasta este zi nelucrătoare, termenul de depunere se prelungeşte până pe data de 02.08.2021 inclusiv, în conformitate cu prevederile art. 12 din Regulament Delegat UE nr. 640/2014 şi ale Codului de Procedură Civilă: ‘În cazul în care data limită de depunere a unei cereri de ajutor, a unei cereri de sprijin, a unei cereri de plată sau a altor declaraţii sau a oricăror documente justificative sau contracte sau data limită pentru modificări aduse cererii unice sau cererii de plată este o zi de sărbătoare legală, o sâmbătă sau o duminică, termenul limită se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează”, se menţionează în comunicat.

Cererile se transmit prin mijloace electronice, dar şi pe suport de hârtie, la Centrele Judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al Municipiului Bucureşti, de către administratorul/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, însoţite de o serie de documente.

Astfel, pentru sectorul vegetal este nevoie de: situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 (OMADR nr. 1727/2015, cu modificările şi completările ulterioare); copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor; documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz; documente justificative dacă au intervenit modificări faţă de cererea de acord pentru finanţare.