Monday, October 18, 2021


11 proiecte pe ordinea de zi a ședinței Consilului Local Onești din 4 august. Vezi care sunt acestea

Consiliul Local al Municipiului Oneşti se convoacă în şedinţă ordinară, cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Consiliului Local…

PublicatCurierul , in Actualitate Comunicate , at iulie 30, 2021

Consiliul Local al Municipiului Oneşti se convoacă în şedinţă ordinară, cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Consiliului Local Onești, sala mare de ședințe, din B-dul Oituz nr.17 pentru ziua de miercuri, 4 august 2021, ora 14,00.

Pe ordinea de zi figurează 11 de proiecte de hotărâre. Ședința va fi transmisă live pe pagina de Facebook și  pe site-ul instituției.

Care sunt proiectele pe care vor trebui sa le dezbata și sa le  aprobe consilierii onesteni:

1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Oneşti, a unui imobil teren situat în intravilanul municipiului Oneşti.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării unor bunuri de uz și interes public local ce aparțin domeniului public al municipiului Onești, în vederea înscrierii dreptului de proprietate în Cartea Funciară.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor mijloace fixe nefuncționale și însușirea Raportului de evaluare pentru vânzarea acestora.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 117 din 26.05.2021 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Oneşti a unor imobile constituite din terenuri și construcții situate în intravilanul municipiului Onești.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 124 din 26.05.2021 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului legal de uz și servitute asupra unor suprafețe de teren aflate în proprietatea municipiului Onești, județ Bacău.

6. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren proprietatea municipiului Oneşti.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Onești, pentru anul 2021.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului Municipiului Onesti la data de 30.06.2021.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere între Județul Bacău și Municipiul Onești pentru finanțarea activității de protective de tip residential a persoanei cu handicap pentru anul 2021.

10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Onești pentru unități de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

11. Probleme de interes local (Diverse).