Friday, September 29, 2023


Primăria Onești reia sesiunile de finanțare pentru ONG-uri

În şedinţa ordinară din data de 4 august consilierii oneșteni au adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual pentru…

PublicatCurierulDeStiri , in Actualitate Cultură și Educație Social , at august 5, 2021

În şedinţa ordinară din data de 4 august consilierii oneșteni au adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile de Ia bugetul local al municipiului Oneşti, pentru activităţi nonprofit de interes general, aferent anului 2021.Astfel, în limita fondurilor publice alocate în bugetul autorităţii finanţatoare, în anul 2021, se va organiza o singură sesiune de finanţare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oneşti, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 100/25 Decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru acest an executivul a alocat suma de 150.000 de lei, după cum urmează :
Activități de tineret, sport şi cultură – 50.000 lei;
Activităţi religioase şi social – caritabile – 50.000 lei;
Activități civice de educație și de promovare – 50.000 lei.
Sesiunea de finanțare din acest an se va deschide în luna septembrie .