Saturday, May 25, 2024


Primāria Onesti a dat startul finanțărilor nerambursabile pentru ONG-uri

Municipalitatea onesteanā a dat drumul depunerii proiectelor pentru obținerea unei finanțări nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general,pentru domeniile: tineret/sport/cultură; religios/social-caritabil;…

PublicatCurierul , in Actualitate Comunicate , at august 26, 2021

Municipalitatea onesteanā a dat drumul depunerii proiectelor pentru obținerea unei finanțări nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general,pentru domeniile: tineret/sport/cultură; religios/social-caritabil; educație/civic/promovare., prin intermediul legii 350/2005.

„În urma întâlnirii din luna mai pe care am avut-o cu reprezentanții asociațiilor neguvernamentale și a ong-urilor din Onești am hotărât sa demarez cât mai repede aceasta procedura de finanțare pentru ca știu cât de importante sunt aceste fonduri pentru desfășurarea activităților de către aceste organizații. Am alocat de la bugetul local suma totală de 150.000 lei, defalcat pe domeniile: tineret/sport/cultură – 50.000 lei; religios/social-caritabil – 50.000 lei; educație/civic /promovare – 50.000 lei,” a declarat Laurențiu Neghinā, primarul Oneștiului.

Autoritatea finanțatoare Municipiul Onești reduce termenul de depunere a solicitărilor pentru cele trei domenii majore, de la 30 de zile la 15 zile, conform art.20 alin.2 din Legea nr. 350/2005. Motivația reducerii termenului de depunere oferte este prejudiciul  ce  s-ar  aduce  imaginii  municipalităţii  în cazul  în  care  aceste  activităţi  de  interes  comunitar  nu  ar  demara  sau  nu  s-ar  desfăşura  în anul curent. 

Durata proiectelor: anul 2021.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 21.09.2021, ora 16:00.

Adresa la care trebuiesc depuse propunerile de proiect: sediul Primăriei Municipiului Onești, B-dul Oituz, nr. 17, judeţul Bacău, cod 601032 sau electronic pe adresa primarie@onesti.ro. 

Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către Comisia pentru evaluarea și selecționarea programelor și proiectelor în perioada 22 – 30.09.2021.