Sunday, May 19, 2024


A fost finalizat proiectul pentru reducerea birocrației la nivelul Municipiului Onești. Onestenii vor primi într-un timp cât mai scurt documentele solicitate, în format fizic sau în format electronic.

Astazi, în prezenta primarului Laurențiu Neghinā,  a avut loc la Hotelul Trotus un eveniment prilejuit de finalizarea proiectului: „Soluții informatice…

PublicatCurierul , in Actualitate Comunicate , at august 27, 2021

Astazi, în prezenta primarului Laurențiu Neghinā,  a avut loc la Hotelul Trotus un eveniment prilejuit de finalizarea proiectului: „Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Municipiului Onești”

Proiectul a fost cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară: ”Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Operațiunea “Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”. Durata de implementare a proiectului este cuprinsă intre 02.08.2019 – 02.10.2021.  Valoarea totală aprobata 2.772.679,34 de lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă a fost de 2.717.225,75 lei. Valoarea confinanțării Beneficiarului a fost de 55.453,59 lei.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul Municipiului Onești prin simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) și front-office pentru serviciile publice furnizate.

„Va exista o perioada de tranziție pana când toate serviciile oferite prin intermediul acestui proiect vor deveni funcționale, dar odată implementate toate aceste module de debirocratizare, cetățenii din Onești vor putea beneficia într-un timp cât mai scurt de documentele solicitate, în format fizic sau în format electronic. Aș dori sa mulțumesc echipei de proiect care a dus la îndeplinire finalizarea cu succes a acestei platforme:, a declarat Laurențiu Neghinā, primarul Oneștiului.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

  1. Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni, în corespondența cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor din perspectiva front-office, dar și back-office prin achiziția și implementarea unei platforme integrate (portal web, arhivare electronică, captură documente, fluxuri de lucru cu documente, registratură electronică și management arhivă fizică de documente) care va furniza digital fluxurile de lucru de bază din cadrul instituției, în scopul eficientizării procesării documentelor, evitării întreruperilor ce pot aparea în fluxurile informaționale ale instituției, reducând astfel întârzierile în procesul decizional cu impact asupra activitâților operative și va asigura accesul online la serviciile publice.
  2. Dezvoltarea cunostiințelor și abilităților personalului din cadrul Municipiul Onești, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect prin formarea/instruirea,evaluarea/testarea și certificarea competențelor/cunoștințelor dobândite pentru 50 persoane din cadrul grupului țintă, în ceea ce privește utilizarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului.

 

Anunt-comunicat-de-presa-final