Thursday, July 18, 2024


Concurență mică pentru posturile de conducere la școlile și liceele din județul Bacău: 271 de candidați pentru 238 de funcții

S-a finalizat etapa de depunere a candidaturilor de înscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct…

PublicatCurierulDeStiri , in Actualitate , at septembrie 28, 2021

S-a finalizat etapa de depunere a candidaturilor de înscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ de stat. Conform calendarului stabilit prin Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 4597/06.08.2021, aceasta a avut loc în perioada 15-26 septembrie 2021, iar dosarele de înscriere s-au încărcat în aplicația informatică.

În urma centralizării acestor date, în judeţul Bacău s-au înscris 271 de candidaţi, pe cele
166 funcții vacante de director și 72 funcții de director adjunct scoase la concurs, din toate unitățile de învățământ de stat. Va urma o perioadă de evaluare a dosarelor de candidatură, urmând ca lista finală a candidaţilor admişi să fie afişată în data de 7 octombrie.

Ulterior, se vor stabili centrele speciale de desfășurare a probei scrise (8 octombrie) şi va avea loc etapa de repartizare a candidaţilor înscrişi pe aceste centre (13 octombrie), urmând ca proba scrisă fie susţinută în data de 15 octombrie. Aceasta va consta în rezolvarea de către candidați, în maximum 120 de minute, a unui test standardizat cu 50 de itemi, cu un singur răspuns corect, prin care se evaluează capacități și competențe relevante pentru activitatea de management educațional:

– capacități cognitive;

– competențe de management și leadership.

Fiecare item corect rezolvat se notează cu două puncte. Nota se obține prin împărțirea la 10 a sumei punctajelor obținute. Nu se admit diferențe de notare între membrii comisiei de evaluare a probei scrise.

Pe 15 octombrie se vor afişa primele rezultate la proba scrisă, între 15 şi 17 octombrie se depun contestațiile, care se vor soluţiona între 18 şi 20 octombrie, când se vor publica rezultatele finale ale acestei probe.

Va fi declarat „admis” la proba scrisă candidatul care a obținut cel puțin nota 7 (şapte). Conform metodologiei de organizare a concursului, vor putea participa la următoarea probă, cea de interviu, doar candidații declarați admiși la proba scrisă. Abia după această validare de promovare a probei scrise, candidatul îşi poate înregistra opţiunea pentru participarea la proba de interviu la una sau mai multe funcții distincte din unităţile de învăţământ şi îşi depune documentele care necesită avize suplimentare, etapă ce se va defăşura între 21 şi 27 octombrie.

Vor urma etapele de: 

• Transmitere a solicitărilor de desemnare a membrilor comisiilor de interviu din partea consiliilor profesorale, autorităților locale și companiilor/ universităților (28 – 29 octombrie);

• Constituire a comisiilor pentru proba de interviu (1 – 10 noiembrie);

• Publicare a graficului de desfășurare a interviurilor (12 noiembrie);

• Desfășurare a probei de interviu (15 noiembrie – 8 decembrie);

• Depunere și soluționare a contestațiilor la proba de interviu (16 noiembrie – 10 decembrie);

• Exprimare a opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții / unități de învățământ
(13 decembrie);

• Consultare a grupurilor parlamentare/reprezentanților cultelor religioase şi obţinerea avizului motivat (14 – 17 decembrie);

• Validare a rezultatelor finale (17 decembrie). 

Între 20 şi 22 decembrie se vor emite deciziile de numire pe post, cu aplicare de la 10 ianuarie 2022, odată cu începerea semestrului II al anului şcolar în curs, 2021-2022.