Thursday, July 18, 2024


Vine sezonul rece. Care sunt măsurile de protecție a consumatorului vulnerabil

Legea 226/16.09.2021, a consumatorului vulnerabil de energie, a fost publicată în Monitorul Oficial nr.891/16.09.2021, astfel că devine operabilă încă din…

PublicatCurierulDeStiri , in Actualitate Social , at septembrie 29, 2021

Legea 226/16.09.2021, a consumatorului vulnerabil de energie, a fost publicată în Monitorul Oficial nr.891/16.09.2021, astfel că devine operabilă încă din noiembrie acest an. În virtutea acestei legi, măsurile de protecție socială financiare constau din ajutoare de încălzire, ajutor destinat acoperirii unei părți din consumul energetic al gospodăriei pe tot parcursul anului și alte tipuri de prestații.

Acestea se referă la sprijin financiar pentru achiziționarea de echipamente eficiente din punct de vedere energetic, necesare pentru iluminarea locuinței, răcirea, încălzirea și asigurarea apei calde menajere, pentru înlocuirea aparatelor de uz casnic depășite din punct de vedere tehnic și moral și utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun consum de energie.

Nu în ultimul rând se pot acorda ajutoare pentru achiziționarea de produse și servicii în vederea creșterii performanței energetice a clădirilor sau conectarea acestora la surse de energie. Potrivit noului act normativ, consumatorii vulnerabili vor fi încadrați în 4 categorii, respectiv în funcție de venit, de vârstă (pensionari), din motive de sănătate (cei care au nevoie de aparate medicale electrice pentru a rămâne în viață sau pentru menținerea stării de sănătate, au probleme psihice, deficiențe locomotorii, de vedere sau de auz) și ca urmare a faptului că au gospodării în zone izolate (în afara localităților și neconectate la rețelele de utilități) și resurse financiare foarte reduse.

Astfel, consumator vulnerabil este considerat cel cu un venit mediu net lunar de cel mult 1.386 lei/membru component, în cazul familiei, și de maximum 2.053 lei în situația persoanei singure. În raport de venituri și celelalte criterii, legea prevede, așa cum menționam mai sus, ajutoare de încălzire și un supliment lunar. Ajutorul de încălzire constă dintr-o subvenție la factura de consum, în funcție de prețul de referință la energia electrică, termică, gaze sau combustibilul solid (lemne, cărbune) ori lichid folosit. Așadar, ajutorul (subvenția) va fi dat pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat, pentru producerea căldurii cu gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi ori petrolieri, pe perioada sezonului rece, deci noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie și martie. Suplimentul va fi dat în fiecare lună din an.

Cât reprezintă ajutorul de încălzire și suplimentul

Cuantumul ajutoarelor de încălzire se stabilește prin compensare procentuală aplicată unei valori de referință diferențiată în funcție de sistemul de încălzire. Compensarea procentuală este de 100 la sută pentru cei cu cele mai mici venituri (0-200 lei/persoană) și descrește în raport de acestea ajungând la minimum 10 la sută, pentru cei care se află la limita maximă a resurselor financiare (2.053 lei), precizată de lege. Valorile de referință la care se aplică compensarea procentuală sunt de cel puțin 250 lei/lună pentru gaze naturale, 500 lei pentru energie electrică și 320 lei pentru combustibili solizi și petrolieri.

Pentru energia termică, valoarea de referință se va stabili în limita consumului mediu definit de lege și în funcție de prețul local al gigacaloriei. Prin urmare, harta României a fost împărțită în 3 zone de temperatură (rece, temperată și caldă), pentru fiecare zonă stabilindu-se un consum mediu lunar în sezonul de iarnă, pe tipuri de locuință (cu 1, 2, 3 și 4 sau mai multe camere).

Județul Bacău este inclus în zona rece. Dar familiile cu un venit mediu lunar de cel mult 1.386 lei/membru component și persoanele singure care au până în 2.053 lei vor beneficia și de un supliment lunar care va fi de 30 lei pentru consumul de energie electrică, 10 lei-gaze naturale sau energie termică și 20 lei-combustibili solizi și petrolieri. Acest tip de ajutor va fi plătit direct furnizorului, cu excepția celui dat pentru combustibil solid sau petrolier, care îi va fi achitat titularului de drept.

Dacă singura sursă de energie utilizată este cea electrică, atunci cuantumul suplimentului se majorează la 70 lei. Pentru a obține aceste facilități, familiile și persoanele singure care se încadrează în criteriile prevăzute de lege i se vor adresa primăriei de domiciliu. În aceeași cerere, care este un formular-tip ce se întinde pe nu mai puțin de 14 pagini, se pot solicita atât ajutorul de încălzire cât și suplimentul de energie. În cerere vor fi completate date despre ocupanții locuinței, bunurile pe care le dețin aceștia și sursele lor de venit.