Wednesday, July 17, 2024


De luni, 18 octombrie, DGAS Onești începe programul de distribuire a cererilor pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței

Începând cu data de luni, 18 octombrie ac., Direcția de Asistență Socială Onești începe programul de distribuire a cererilor pentru…

PublicatCurierulDeStiri , in Actualitate Social , at octombrie 15, 2021

Începând cu data de luni, 18 octombrie ac., Direcția de Asistență Socială Onești începe programul de distribuire a cererilor pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței și a ajutorului pentru consumul de energie destinat acoperirii unei părți din consumul energetic al gospodăriei pe tot parcursul anului.

Direcția Generală de Asistență Socială Onești anunță demararea programului de distribuire a cererilor pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței și a ajutorului pentru consumul de energie destinat acoperirii unei părți din consumul energetic al gospodăriei pe tot parcursul anului, începând cu data de luni, 18 octombrie.

Detalii aici: http://onesti.ro/…/informatii…/1472-colectare-deseuri-16

Cerere Anexa 2 http://onesti.ro/…/Anexa_2_cerere_declaratie-2021.pdf

Cerere Anexa 3 http://onesti.ro/…/Anexa_3-cerere-declaratie-modificare…

Cererile-declaraţii însoţite de actele necesare pentru acordarea ajutorului se primesc zilnic la sediul Direcției Generale de Asistență Socială Onești, începând cu data de 01 NOIEMBRIE 2021, după următorul program:

Luni – Joi : 8.00-12.00 și 13.00 – 15.30

Vineri: 8.00-12.00

Pentru detalii puteți apela 0234318319 sau 0749064192

Documentele necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire sunt următoarele:

  1.  Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere – formular tip;

  2.  Documente de identitate titular şi membrii familiei ( B. I., C.I.- MAJORI; Certificat de naştere – MINORI )  copii xerox;

  3.  Certificat de căsătorie, certificat de deces, sentinţă de divorţ, hotărâre de încredinţare/plasament  a minorului;

  4.  Certificat fiscal, eliberat de PRIMĂRIA ONEŞTI, (pentru persoanele majore din familie) privind clădirile, terenurile şi mijloacele de transport aflate în proprietate, pentru fiecare persoană cuprinsă în cerere;

  5.  Certificat agricol, eliberat de PRIMĂRIA ONEŞTI, (pentru persoanele majore din familie) privind terenurile sau animalele aflate în proprietatea persoanelor cuprinse în cerere;

  6.  Adeverinţa privind venitul net realizat, eliberată de către angajator (veniturile din salariu inclusiv bonuri de masă sau alte drepturi salariale); Adeverința trebuie să reflecte venitul lunii anterioare depunerii cererii.

  7.  Declaraţie pe proprie răspundere, pentru persoanele cu venit zero (scrisă de mână);

  8.  Mandate poştale/extrase de cont/decizii pentru indemnizaţii de şomaj, handicap, pensii, pensie alimentară, etc.;

  9.  Copie factură gaze naturale sau energie electrică, în funcţie de tipul ajutorului solicitat, (pe care să fie înscrise codul abonatului şi codul punctului de consum). Dacă pe factură apare înscrisă altă persoană decât solicitantul, calitatea de persoană îndreptăţită se probează cu contractul de închiriere, împuternicire, concesiune, comodat, etc.;

10.  Adeverinţă de la asociaţia de proprietari, cu numele şi prenumele persoanelor care locuiesc la adresa respectivă, pentru cei care locuiesc la casa, vor prezenta obligatoriu adeverinţa din care să rezulte câte persoane  plătesc gunoiul sau chitanţa cu dovada plăţii pentru câte persoane s-a plătit gunoiul;

11. Contract de vânzare-cumpărare, de închiriere, de comodat a locuinţei sau de concesiune a acesteia;

12.  Pentru mijloacele de transport, deţinute de către persoanele cuprinse în cerere, se va ataşa şi o copie a certificatului de înmatriculare;

Solicitanţii care au reşedinţă în municipiul Oneşti şi domiciliul (în acte) în altă localitate, trebuie:

a). – să depună şi: 

– Certificat fiscal, eliberat de PRIMĂRIA de la locul de domiciliu (pentru persoanele majore din familie), privind clădirile, terenurile şi mijloacele de transport aflate în proprietate, pentru fiecare persoană cuprinsă în cerere;

– Certificat agricol, eliberat de PRIMĂRIA de la locul de domiciliu (pentru persoanele majore din familie), privind terenurile sau animalele aflate în proprietatea persoanelor cuprinse în cerere;

– NEGAŢIE de la primăria de domiciliu, prin care să se certifice faptul că nu au depus şi acolo dosar pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei;

b). – să deţină, pe actele de identitate, viza de flotant, valabilă pe durata acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei;

Persoanele care locuiesc la adresa pentru care se solicită ajutor de încălzire şi nu sunt proprietarii imobilului sau beneficiarii unui contract de închiriere/comodat, vor depune o împuternicire notarială în termen de valabilitate, din partea proprietarului.