Thursday, July 18, 2024


Bacāu:Doar 154 din cei 262 de candidați la concursul de directori au luat notă de trecere

La proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ, organizată în data…

PublicatCurierul , in Actualitate , at octombrie 19, 2021

La proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ, organizată în data de 15 octombrie, în județul Bacău s-au înscris și au fost validați 271 de candidați. Dintre aceștia, au fost prezenți 262. Nu s-a înregistrat nicio eliminare, niciun candidat nu s-a retras în timpul probei și nu s-a depus nicio cerere de susținere a concursului în sesiunea suplimentară, organizată pentru acei candidați care în data desfășurării probei scrise nu s-au putut prezenta din cauza infectării cu virusul SARS-CoV-2 sau din cauza carantinării.

Proba scrisă a constat în rezolvarea de către candidați, în maximum 120 de minute, a unui test standardizat cu 50 de itemi, cu un singur răspuns corect, prin care s-au evaluat capacități și competențe relevante pentru activitatea de management educațional. În aceeași zi, s-au afișat și primele rezultate. Lucrările au fost corectate în prezența candidaților, fiind declarați admiși 154 de candidați, respectiv cei care au obținut cel puțin nota 7 (şapte). S-au înregistrat și 32 de contestații, ce se vor soluţiona între 18 şi 20 octombrie, când se vor publica și rezultatele finale ale acestei probe.

Conform metodologiei de organizare a concursului, vor putea participa la următoarea probă, cea de interviu, doar candidații declarați admiși la proba scrisă. Abia după validarea probei scrise, aceștia îşi pot înregistra opţiunea pentru a susține proba de interviu, la una sau mai multe funcții distincte din unităţile de învăţământ, şi îşi depun documentele care necesită avize suplimentare, etapă ce se va desfăşura între 21 şi 27 octombrie. Vor urma etapele de constituire a comisiilor pentru proba de interviu, până pe 10 noiembrie, și publicare a graficului de desfășurare a interviurilor, până pe 12 noiembrie, urmând ca proba de interviu să aibă loc între 15 noiembrie și 8 decembrie.

Validarea rezultatelor finale ale acestui concurs va fi în data de 17 decembrie. Între 20 şi 22 decembrie se vor emite deciziile de numire pe post, cu aplicare din data de 10 ianuarie 2022, odată cu începerea semestrului al II-lea al anului şcolar în curs.

În judeţul Bacău, sunt 166 funcții vacante de director și 72 funcții de director adjunct scoase la acest concurs, din toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Sursa: deșteptarea.ro