Thursday, July 18, 2024


Burse pentru elevii performanți din medii defavorizate oferite de Academia Română

Academia Română anunță că acordă, în 2022, burse pentru elevii de liceu performanți din medii defavorizate, cu rezultate școlare deosebite,…

PublicatCurierulDeStiri , in Actualitate Social , at noiembrie 3, 2021

Academia Română anunță că acordă, în 2022, burse pentru elevii de liceu performanți din medii defavorizate, cu rezultate școlare deosebite, în cadrul programului “Academia Română în dialog cu tinerii“, se arată într-o adresă a Inspectoratului Școlar Județean Mureș, în parteneriat cu Ministerul Educației, pentru directorii de școli din țară. În documentul obținut recent de EduPedu.ro, este vorba despre 10 burse a câte 1.000 de lei lunar, alături de instrucțiuni pentru înscrierea în concursul de selecție.

Astfel, programul vizează “susținerea elevilor talentați, cu potențial cognitiv deosebit”. “Între direcțiile acestui program se află acordarea de burse elevilor performanți, cu rezultate excepționale, care trăiesc în medii defavorizate, cu deosebire spațiul rural”, arată comunicatul. Dosarele de candidatură se depun până cel târziu 3 decembrie anul acesta.

Conform documentului, criteriile de selecție sunt:

 • rezultate performante la concursuri și olimpiade școlare județene, naționale și internaționale;
 • rezultate școlare excelente – media anuală cel puțin 9,50
 • venitul per membru de familie – sub nivelul mediu național
 • elevul să fie școlarizat în clasele IX-XII; pentru cazuri excepționale, clasa a VIII-a

“Elevii care îndeplinesc criteriile de mai sus, pot trimite dosarele de candidatură astfel:

 • electronic, la adresa de e-mail cancelaria@acad.ro sau raluca.rontea@acad.ro;
 • prin poștă, la adresa:
  • Academia Română – Direcția Cancelarie
  • Programul “Academia Română în dialog cu tinerii”
  • Calea Victoriei, nr. 125, București, sector 1, cod 010071“, arată instrucțiunile.
Dosarele – trimise până pe 03.12.2021. Ce trebuie să cuprindă

Dosarele trimise până pe 03.12.2021 și trebuie să includă:

 • o scurtă scrisoare motivațională a elevului aplicant;
 • copii după diplomele care certifică rezultatele obținute la olimpiadele județene, naționale și/sau internaționale;
 • un document care să indice situația școlară din ultimii doi ani, emis de unitatea școlară;
 • o declarație pe proprie răspundere din partea susținătorului legal care să ateste situația materială;