Thursday, July 18, 2024


Certificatul verde COVID în cazul persoanelor vaccinate se validează după 10 zile de la vaccinarea cu schemă completă

Certificatul verde COVID în cazul persoanelor vaccinate se validează după 10 zile de la vaccinarea cu schemă completă. Reamintim că…

PublicatCurierulDeStiri , in Actualitate Social , at noiembrie 3, 2021

Certificatul verde COVID în cazul persoanelor vaccinate se validează după 10 zile de la vaccinarea cu schemă completă. Reamintim că certificatul verde a devenit obligatoriu în România pentru majoritatea activităților, de când au intrat în vigoare noi restricții. Este nevoie de dovada vaccinării sau a trecerii prin boală pentru a putea circula pe timpul nopții, pentru că între orele 22.00-05.00 este instituită carantina, iar certificatul digital este necesar și pentru intrarea în restaurante, cafenele, mall-uri, dar și în instituțiile publice (primărie sau ANAF).

Comitetul de coordonare a vaccinării a reamintit următoarele:

 • Pentru persoanele vaccinate, certificatul digital UE de călătorie se validează la o perioadă de 10 zile după efectuarea schemei complete de vaccinare.
 • Certificatul poate fi descărcat de la: https://certificat-covid.gov.ro/login.

Persoanele care pot obține Certificatul Digital UE după vaccinare sunt:

 • cele care au efectuat schema completă de vaccinare în România;
 • cele care au efectuat cel puțin o doză în România din schema completă;
 • cele care au efectuat schema completă într-un stat terț (NON UE) și sunt cetățeni români sau membrii familiilor acestora;

Certificatul se poate scana cu Aplicația Check DCC, realizată de STS – Serviciul de Telecomunicații Speciale, care poate fi descărcată gratuit din magazinul de aplicații Google Play pe un telefon mobil sau o tabletă cu sistem de operare Android.

Verificarea certificatelor se poate realiza și pe telefoanele mobile cu sistem de operare IOS, prin funcționalitatea Web Check DCC. Aceasta este disponibilă prin accesarea link-ului https://certificat-covid.gov.ro/check-dcc.

Important de știut:

 • Certificatul verde COVID este gratuit.
 • În cazul minorilor sub vârsta de 14 ani, este necesar acordul părinților.
 • Timpul de generare a certificatului poate fi de la câteva secunde, până la o oră, în funcție de numărul de solicitări.
 • În momentul generării certificatului, persoana care l-a solicitat este notificată prin e-mail.
 • Utilizatorul îl poate accesa și vizualiza atât din lista de certificate – prin selectarea certificatului, cât și prin descărcarea efectivă, în format *pdf, a documentului, care se poate tipări.
 • Pentru suport în emiterea certificatelor sau obținerea altor informații privind utilizarea lor, funcționează un Call Center la numărul de telefon 021.414.44.25.

Ce este certificatul verde COVID

Certificatul digital COVID atestă îndeplinirea uneia din următoarele condiții:

 • a) vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete;
 • b) se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 • c) rezultat negativ certificat al unui test RT-PCR sau al unui test antigen rapid, pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat în condițiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății.

Unde este obligatoriu certificatul verde COVID

 • Este interzisă circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 22.00-05.00, cu câteva excepții, între care persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
 • Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19, pe suport hârtie sau în format electronic, iar în cazul cetățenilor străini și apatrizi definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin intermediul documentului de vaccinare emis de unitatea sanitară din afara României unde a fost administrat vaccinul sau, după caz, a documentului care atestă trecerea, prezentat în limba țării respective și în limba engleză sau prezentat în limba română.
 • Accesul în centrele comerciale, unitățile de cazare, restaurante, cafenelelor sau alte unități de alimentație publică în care se pot consuma produse alimentare sau băuturi alcoolice sau nealcoolice comercializate este permis doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boală și care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
 • Activitățile recreative și sportive se pot desfășura în aer liber cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună și doar dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
 • Pentru o perioadă de 30 zile, mitingurile și demonstrațiile vor putea fi organizate cu participarea a cel mult 100 de persoane și doar dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
 • Accesul persoanelor, cu excepția angajaților, în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatoriilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
 • Prevederile se aplică și pentru operatorii economici care funcționează în clădiri cu birouri private în care își desfășoară activitatea cel puțin 50 de persoane simultan.
 • De la această obligație referitoare la accesul controlat sunt exceptate activitățile religioase precum și cele din unitățile de alimentație publică în care doar se comercializează produsele alimentare și băuturile alcoolice sau nealcoolice dispuse în afara centrelor comerciale, târgurile, bâlciurile și talciocurile.
 • Obligația de vaccinarea sau trecere prin boală impusă pentru participarea la activitățile și evenimentele menționate sau pentru acces în incinta centrelor comerciale, unităților de cazare, restaurantelor, cafenelelor sau altor unități de alimentație publică în care se pot consuma produse alimentare sau băuturi alcoolice sau nealcoolice comercializate nu se aplică copiilor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani dacă sunt însoțiți de un adult vaccinat sau trecut prin boală.