Wednesday, July 17, 2024


Amenzi de 220.000 de lei pentru degradarea mediului în zona comunei Buhoci, județul Bacău

Zilele trecute, inspectorii de la Apele Române Siret au fost chemați să verifice o serie de nereguli în privința activității…

PublicatCurierulDeStiri , in Actualitate Social , at noiembrie 9, 2021

Zilele trecute, inspectorii de la Apele Române Siret au fost chemați să verifice o serie de nereguli în privința activității a doi agenți economici din zona comunei Buhoci, județul Bacău. Inspectorii au efectuat verificări la cele două societăți comerciale, care au ca obiect de activitate exploatarea de agregate minerale (balastieră) și respectiv stație de sortare a nisipurilor și pietrișurilor, constatând multiple abateri.

Astfel, în ceea ce privește activitatea de exploatare a agregatelor minerale, s-au descoperit încălcări ale prevederilor autorizației de gospodărire a apelor, în principal în ceea ce privește tehnologia de exploatare. Au fost depistate gropi și denivelări în perimetru, dar și depozite de material rezultat din decopertări, deși, conform autorizației, nu este admis nici un fel de depozit în albia minoră și în zona dig-mal.
Pentru neregulile constatate, societatea a fost sancționată cu amendă în valoare de ??.??? ?? ???.
În ceea ce privește stația de sortare, inspectorii au găsit și mai multe abateri. În primul rând, decantoarele nu erau întreținute corespunzător, iar canalul deversor era colmatat în proporție de 50%. De asemenea, apa uzată provenită din procesul tehnologic prezenta un grad ridicat de încărcare în suspensii, avea un aspect mâlos și era evacuată direct în albia râului. Nu în ultimul rând, s-au constatat cantități considerabile de nămoluri provenite din decantoare depozitate pe malul râului Siret, ceea ce a contribuit la deteriorarea malului și a zonei de protecție.
Având în vedere cele constatate, s-au aplicat și celei de-a doua societăți sancțiuni în valoare totală de ???.??? ?? ???, după cum urmează:
▶️ 35.000 de lei pentru evacuarea de ape uzate provenite de la decantoare direct în cursul de apă;
▶️ 75.000 de lei pentru depozitarea nămolului pe malul cursului de apă și pe zona de protecție a acestuia;
▶️ 35.000 de lei pentru exploatarea stației fără întreținerea sistemului de evacuare a apelor uzate.
Totodată, în cazul ambilor agenți economici, au fost stabilite măsuri de remediere a celor constatate, cu termene stricte de realizare, îndeplinirea lor urmând a fi verificată ulterior.
Specialiștii de la Apele Române Siret atrag atenția asupra faptului că nici situația pandemică și nici numărul insuficient de inspectori ai instituției nu pot constitui motive de încălcare a legislației în domeniul apelor. Nimeni nu este mai presus de lege!