Wednesday, July 17, 2024


La Tg Ocna a început regenerarea a 10 hectare de pădure

Fundația Pădurea de Mâine a început regenerarea unei suprafețe forestiere de 18 hectare aflate pe raza orașului Târgu Ocna. În…

PublicatCurierulDeStiri , in Actualitate Social , at noiembrie 18, 2021

Fundația Pădurea de Mâine a început regenerarea unei suprafețe forestiere de 18 hectare aflate pe raza orașului Târgu Ocna. În noiembrie 2021 au fost plantate primele 10 hectare, urmând ca restul să fie reîmpădurite în primăvara anului viitor.

Suprafața proaspăt reîmpădurită aparține Obștii Composesorat „Salina” din Târgu Ocna, asociația micilor proprietari de pădure locali care și-au primit înapoi terenurile deținute de înaintași în perioada interbelică. Ca și în alte cazuri, terenul este o fostă pășune degradată care a fost trecută în fondul forestier pentru reconstituirea proprietății Obștii.

Pentru plantația de anul acesta, Fundația Pădurea de Mâine a contractat un studiu pedostațional care a determinat cea mai bună formulă de împădurire – 75% pin, 25% amestec de foioase (paltin și frasin de munte). În total au fost plantați acum aproximativ 40.000 de puieți.

Pentru a se opri pășunatul accidental și a ține departe și erbivorele sălbatice, întreaga plantație a fost înconjurată cu un gard din stâlpi de beton și plasă de sârmă. Perimetrul îngrădit are mai bine de 2,6 km lungime – include și parcela care va fi regenerată în primăvara anului viitor.

Lucrările de regenerare vor fi continuate cu monitorizare și lucrări specifice timp de cel puțin trei ani, până la instalarea stării de masiv – când coroanele tinerilor arbori se ating iar aceștia se pot dezvolta independent de ajutorul omului.

Prin programul de reîmpădurire, Fundația Pădurea de Mâine vine în sprijinul proprietarilor de suprafețe de fond forestier cu dificultăți de regenerare, care nu dețin resursele pentru reîmpădurire. Programul este dezvoltat în parteneriat cu Asociația Administratorilor de Păduri și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava.

Obiectivul programului este plantarea unui milion de puieți. Lucrările de întreținere și monitorizare vor continua timp de cel puțin trei ani pe fiecare plantație, pentru instalarea cu succes a vegetației forestiere.

De la lansarea proiectului Pădurea de Mâine în toamna anului 2017, au fost plantați 797.000 de puieți pe 186 ha de teren din 9 județe ale țării.