Wednesday, July 17, 2024


ISU Bacau scoate la concurs posturi de soldați profesioniști!

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău, cu sediul în Bacău, str. Milcov, nr. 49, jud….

PublicatCurierulDeStiri , in Actualitate Social , at noiembrie 25, 2021

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău, cu sediul în Bacău, str. Milcov, nr. 49, jud. Bacău, organizează recrutare, pentru angajare, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile de ocupare ale postului, potrivit prevederilor din fişa postului și criteriile de recrutare, în vederea ocupării a 45 de posturi de soldat profesionist (servant) prevăzute în cadrul subunităților de intervenție (Detașamentul de pompieri Bacău și Detașamentul de pompieri Moinești), funcţii prevăzute cu gradul de soldat.

Candidaţii care au efectuat anterior serviciul militar prin una dintre formele prevăzute de lege, pot fi recrutaţi şi selecţionaţi pentru angajarea ca soldat/gradat profesionist, indiferent de arma sau specializarea trecută în livretul militar.
Dobândirea calităţii de soldat profesionist este condiţionată de acordul scris al celor în cauză privind renunţarea la gradele dobândite anterior în calitate de militar în termen, militar angajat pe bază de contract, gradat profesionist sau gradat voluntar, precum şi la gradele dobândite după parcurgerea a cel puţin un an de studii în cadrul instituţiilor şi unităţilor militare de învăţământ, în cazul în care studiile respective nu au fost finalizate.
Nu pot fi recrutate în vederea încadrării ca soldat profesionist (servant) în activitate persoanele care se află în următoarele situații:
1. Gradații profesionişti trecuţi în rezervă în temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) lit. b), e)-g) şi i) din Legea nr. 384/2006, cu grade mai mari decât de soldat dacă au desfășurat o activitate de cel puţin 4 ani și dacă perioada scursă de la data trecerii în rezervă până la data rechemării în activitate este mai mică de 4 ani.
2. Au avut calitatea de cadre militare în activitate și au fost trecute în rezervă în condițiile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.
II. Recrutarea candidaților se face de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al județului Bacău.

Centrul de selecție unde se va susține proba de concurs pentru candidații care îndeplinesc condițiile de participare este stabilit zonal, la Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„PETRODAVA” al județului Neamț.

Înscrierea la concurs se face prin completarea de către candidat a unei cereri de înscriere, adresată inspectorului șef (semnată și datată) și transmiterea acesteia, în format electronic, la adresa de e-mail recrutaresgp@isubacau.ro, însoțită de copia actului de identitate, până la data de 01.12.2021, inclusiv ora 16.00.

Detalii aici: Microsoft Word – Anunt SGP (SERVANT) site CTI.docx (isubacau.ro)