Thursday, July 18, 2024


S-a dat startul programulului ” Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”

Începând cu data de 8 decembrie 2021, Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) derulează Programul ” Stații de reîncărcare pentru vehicule…

PublicatCurierulDeStiri , in Actualitate Social , at decembrie 9, 2021

Începând cu data de 8 decembrie 2021, Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) derulează Programul ” Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”. Instituțiile publice și UAT-urile care doresc participarea în cadrul Programului îşi pot crea conturile de utilizator în aplicaţia informatică postată pe site-ul AFM.

De pe data de 13 decembrie 2021, ora 10.00, solicitanţii pot depune cererile de finanţare, împreună cu documentaţia aferenta, în aplicaţia informatică prin intermediul conturilor de utilizator create.

AFM subliniază faptul că „Solicitanţii care au conturile create şi utilizate pentru înscrierea în cadrul Programului Eficienta Energetică în clădirile publice şi în cadrul Programului Iluminat Public rămân valabile şi pot fi accesate pentru depunerea cererilor de finanțare în cadrul Programului Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi”.

Suma maximă finanțată pentru instalarea unei stații de reîncărcare este de 190.000 lei, valoare ce reprezintă 100% din totalul cheltuielilor eligibile. (finanţarea în cadrul Programului se acordă în procent de 100% din cheltuielile eligibile, în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi).

Finanțarea se acordă pentru fiecare categorie de solicitant, după cum urmează:
– instituție publică – maximum 800.000 lei;

– UAT — municipiu de rang I – maximum 4.000.000 lei;
– UAT — municipiu de rang ÎI – maximum 3.000.000 lei;
– UAT — oraş – maximum 2.000.000 lei;
– UAT — comună – maximum 1.000.000 lei;
– UAT — judeţ – maximum 4.000.000 lei;
– instituţie publică / UAT — localizată în staţiuni turistice de interes naţional – maximum 3.000.000 lei;
– instituție publică / UAT — localizată în staţiuni turistice de interes local – maximum 2.000.000 lei;
– zona metropolitană (definită sau constituită) a municipiilor reşedinţa de judeţ – maximum 2.000.000 lei.
Înscrierile în aplicaţie se realizează în limita a 150% a bugetului alocat Programului.

Ghidul de finanţare precum și detalii referitoare la Programul menţionat, se găsesc postate pe site-ul AFM la adresa: https://www.afm.ro/statii_reincarcare.php.