Ședință ordinară a Consiliului Local Onești, convocată de primarul Laurențiu Neghină – Curierul de stiri
Tuesday, April 16, 2024


Ședință ordinară a Consiliului Local Onești, convocată de primarul Laurențiu Neghină

Consiliul Local al Municipiului Oneşti a fost convocat de primarul Laurențiu Neghină în şedinţă ordinară, cu participarea fizică a consilierilor…

PublicatCurierulDeStiri , in Actualitate Comunicate Social , at ianuarie 31, 2024

Consiliul Local al Municipiului Oneşti a fost convocat de primarul Laurențiu Neghină în şedinţă ordinară, cu participarea fizică a consilierilor locali, sau în sistem on-line, prin utilizarea oricăror mijloace electronice, pentru ziua de miercuri, 31 ianuarie 2024, ora 14,30.

Ordinea de zi a ședinței cuprinde următoarele proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea cu rata inflaţiei de 10,4 % a nivelului redevenţelor/chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale având ca obiect concesionarea/închirierea terenurilor proprietate publică/privată a municipiului Oneşti, pentru anul fiscal 2024
 1. Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea listei de prioritate nr. 1 pentru anul 2024, in vederea atribuirii prin inchiriere a locuinţelor pentru tineri- tip ANL din Municipiul Oneşti, specialiştilor din sănătate.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferente anului 2024, actualizat cu indicele de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru locuinţele date în exploatare prin programele derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe din Municipiului Oneşti.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei pentru anul 2024, actualizat cu indicele de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistică, pentru locuinţele de serviciu, locuinţele din fondul locativ de stat, locuinţele sociale din municipiul Oneşti.
 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere, a contribuţiei lunare de întreţinere şi a normei zilnice de hrană pentru beneficiarii „Căminului pentru persoane vârstnice” din str. 8 Martie nr. 26, Municipiul Oneşti, pentru anul 2024.
 1. Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea Raportului de activitate a asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în semestrul II al anului 2023.
 1. Proiect de hotărâre privind soluţionarea plângerii prealabile formulată de către Popa Minodora, cu domiciliul în municipiul Oneşti, str. Emil Rebreanu 5D/132, judeţul Bacău, împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 281 din 31.10.2023 privind aprobarea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor de bază ale personalului SC Domeniu Public şi Privat Oneşti SA
 1. Proiect de hotărâre privind soluţionarea plângerii prealabile formulată de către Gheorghiţă Robert, cu domiciliul în municipiul Oneşti, str. Daciei, bloc 5, ap. 11, judeţul Bacău, judeţul Bacău, împotriva Plotărârii Consiliului Local nr. 281 din 31.10.2023 privind aprobarea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor de bază ale S.C. Domeniului Public şi Privat Oneşti S.A.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării cu acordul părţilor a contractului de închiriere nr. 1194/28.10.2022.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu în suprafaţă de 14,26 mp, situat în municipiul Oneşti, Aleea Viitorului nr. 4, cu destinaţia de sediu asociaţie de locatari.
 1. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 315 din 18 decembrie 2023 privind aprobarea dării în administrare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar, aprobarea actului adiţional la procesul verbal de predare-primire nr. 17054/18.08.2010, parte a contractului nr. 16886/18.08.2010, de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat, către S.C. Domeniu Public si Privat Oneşti S.A..
 1. Proiect de hotărâre privind organizarea si finanţarea spectacolului de teatru „Despre dragoste, cu ură” la Cinematograful „Capitol”.
 1. Probleme de interes local (Diverse).

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Unității Administrativ Teritoariale Onești la apelul de proiecte cu titlul „Finanțarea bibliotecilor din județul Bacău pentru a deveni  hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu  echipamente IT” din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNNR), Componenta 7. Transformare digitală, Operațiunea Competențe digitale, Capital Uman și Utilizarea Internetului, Investiția I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, Apel de proiecte numărul 2 – Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a componentelor digitale și aprobarea Acordului de parteneriat al proiectului.