Rezultatele verificărilor efec tuate de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Bacău pe parcursul anului trecut – Curierul de stiri
Tuesday, April 16, 2024


Rezultatele verificărilor efec tuate de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Bacău pe parcursul anului trecut

Pe parcursul anului 2023, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Bacău au desfășurat activități specifice de verificare și control…

PublicatCurierulDeStiri , in Actualitate Comunicate Social , at februarie 2, 2024

Pe parcursul anului 2023, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Bacău au desfășurat activități specifice de verificare și control în județ.

În cea de-a doua parte a anului trecut, în urma activităților desfășurate au fost verificați 200 de proprietari de câini periculoși și 71 de deținători de exemplare din categoria câinilor agresivi.

Totodată, au fost înmânate pliante ce conțin obligațiile deținătorilor de animale prevăzute de legislația în domeniu (HG nr. 984/2005, Legea nr. 205/2004, OUG nr. 55/2002, OUG nr. 155/2001).

Astfel, polițiștii au procedat la informarea deținătorilor de câini cu privire la obligațiile legale ce le revin și le-a fost stabilită o perioadă de conformare pentru punerea în legalitate a posesorilor de câini din categoriile vizate sau inițierea acestor demersuri prin depunerea documentelor la autoritățile responsabile.

Având în vedere neregulile constatate, polițiștii au aplicat 226 de sancțiuni contraventionale, în valoare de 108.000 de lei. În context, au fost efectuate 20 de informări către autoritățile publice locale cu privire la obligațiile ce le revin privitor la câinii fără stapân.

Scopul activităților a fost acela de creștere a siguranței cetățeanului în spațiile publice și de a reduce riscurile producerii unor evenimente negative în care sunt implicați câini agresivi sau periculoși, atât prin desfășurarea de activități preventive, cât și prin aplicarea cu fermitate a prevederilor legale din acest domeniu, atunci când se constată abateri de la normele legale incidente.

Polițiștii continuă activitățile și în acest an în vederea informării cetățenilor cu privire la ogligațiile ce le revin pentru evitarea intrării sub incidența legii penale sau contravenționale din domeniul protecției animalelor.

Polițiștii reamintesc obligaţiile deţinătorilor de câini şi condiţiile deţinerii acestora:

Proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor din categoriile menționate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 să aibă vârsta minimă de 18 ani;

 să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

 să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra persoanei.

Proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor prevăzuţi au obligaţia să înregistreze câinii la Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională, şi să inscripţioneze în mod vizibil, la intrarea în apartament sau în imobil ori pe împrejmuirea aferentă imobilului respectiv, avertismentul „Câine periculos” sau, după caz, „Câine agresiv”, printr-o plăcuţă având dimensiunile de cel puţin 15 x 25 cm.