Friday, June 18, 2021


Din cauza unor probleme tehnice la nivel național, cărțile de identitate se vor elibera în 30 de zile de la data depunerii solicitării

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din Municipiul Onești anunță cā „din cauza unor probleme tehnice la nivel…

PublicatCurierul , in Actualitate , at februarie 4, 2021

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din Municipiul Onești anunță cā „din cauza unor probleme tehnice la nivel național, începând cu data 12.01.2021 și până la o dată ce va fi comunicată ulterior, cererile pentru eliberarea cărților de identitate vor fi soluționate în 30 de zile de la data depunerii aestora. Totodată precizăm că potrivit art. 4, al.(5) din Legea nr. 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ‘‘Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări”

Prin norma instituită de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005, republicată, legiuitorul a stabilit că termenul pentru soluționarea cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către Seful Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor.

„Dacă cetățeanul se află intr-o situație deosebită ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit la nivelul serviciului (ex : motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni notariale/bancare/poștale, etc.), acesta se poate adresa șefului serviciului sau înlocuitorului acestuia, care va analiza și va dispune după caz, măsuri pentru soluționarea în timp util a cererii acestuia”, mai precizează comunicatul SPCLEP Oneşti.