Saturday, May 25, 2024


Modificare importantă pentru cine vrea să schimbe furnizorul de electricitate: Citiți indexul contorului înainte

O nouă reglementare a ANRE vine în sprijinul consumatorului casnic de energie electrică ce vrea schimbarea furnizorului, în contextul liberalizării…

PublicatCurieruldeOnesti , in Actualitate , at februarie 24, 2021

O nouă reglementare a ANRE vine în sprijinul consumatorului casnic de energie electrică ce vrea schimbarea furnizorului, în contextul liberalizării pieței.

În momentul în care clientul casnic decide să schimbe furnizorul de energie electrică ar fi bine să citească indexul contorului său, ca să nu aibă surprize legate de plata unor consumuri estimate din trecut, stabilite de vechiul furnizor. Va fi luat în calcul, legal, și nu vor mai exista surprize legate de plata unor consumuri estimate, ulterior!

ANRE a stabilit, într-un proiect de reglementare, că indexul contorului citit de client este cel folosit în calculul facturii, atât cea de la vechiul furnizor, de la care plecați, cât și noului furnizor, la care mergeți. Dacă nu transmiteți dvs. indexul, o va face distribuitorul, dar nu fix în același moment în care vă doriți transferul. Modificarea înlătură posibilitatea unor plăți pe consumuri estimate, situație care a mai apărut în contextul schimbării furnizorului de electricitate.

Nota, așa cum apare pe site-ul ANRE, arată economica.net, precizează: “S-a precizat clar că în cazul schimbării furnizorului, clientul casnic și clientul noncasnic mic comunică furnizorului indexul autocitit la data transmiterii notificării de schimbare a furnizorului; furnizorul are obligaţia de a prelua şi de a transmite OR (operatorul de distribuție – n.red.) indexul autocitit de clientul final, odată cu comunicarea la OR a datelor referitoare la contractul de furnizare.

Indexul autocitit se ia în considerare de către OR la stabilirea consumului de energie electrică în procesul de schimbare a furnizorului. În cazul în care clientul final nu transmite indexul autocitit, OR are obligaţia citirii indexului echipamentului de măsurare în perioada cuprinsă între data transmiterii notificării de schimbare a furnizorului şi data schimbării efective a furnizorului”. Și acum, prevederea relevantă din reglemenetare aflată în stadiu de proiect.

Este vorba despre un proiect de ordin “pentru modificarea şi completarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 235/2019 și de abrogare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 130/2015 privind aprobarea Procedurii privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparţinând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de reţea, altele decât consumul propriu tehnologic al reţelelor electrice”.

Modificarea în cauză, din proiectul de ordin:  “La articolul 44 după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5), (6) şi (7) cu următorul cuprins: „(5) În cazul schimbării furnizorului, clientul casnic și clientul noncasnic mic comunică furnizorului indexul autocitit la data transmiterii notificării de schimbare a furnizorului; furnizorul are obligaţia de a prelua şi de a transmite OR indexul autocitit de clientul final, odată cu comunicarea la OR a datelor referitoare la contractul de furnizare. (6) Indexul autocitit prevăzut la alin. (5) se ia în considerare de către OR la stabilirea consumului de energie electrică în procesul de schimbare a furnizorului. (7) În cazul în care clientul final nu transmite conform prevederilor alin. (5) indexul autocitit, OR are obligaţia citirii indexului echipamentului de măsurare în perioada cuprinsă între data transmiterii notificării de schimbare a furnizorului şi data schimbării efective a furnizorului.”