Saturday, May 25, 2024


ANRE: Consumatorii casnici vor trebui să comunice indexul / Ofertele trebuie să arate din ce este compus prețul

​Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a pus în dezbatere publică un proiect de ordin prin care sunt…

PublicatCurierul , in Actualitate , at februarie 25, 2021

​Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a pus în dezbatere publică un proiect de ordin prin care sunt introduse noi obligații legate de liberalizarea pieței energiei. ANRE susține că ordinul are scopul de a clarifica unele aspecte legate de documentele necesare încheierii contractului de furnizare a energiei electrice. Potrivit proiectului de ordin, consumatorii casnici trebuie să comunice la schimbarea furnizorului indexul autocitit. Ordinul mai prevede și ce trebuie să conțină oferta tip și din ce este compus prețul, acesta urmând să fie prezentat defalcat pe componente.

Clientul casnic și clientul noncasnic vor comunica noului furnizor indexul autocitit. Acest lucru va fi făcut la data transmiterii notificării de schimbare a furnizorului.

Noul furnizor are obligaţia de a prelua şi de a transmite operatorul de rețea indexul autocitit de clientul final, odată cu comunicarea datelor referitoare la contractul de furnizare.

Indexul autocitit se ia în considerare de către operatorul de rețea la stabilirea consumului de energie electrică în procesul de schimbare a furnizorului.

În cazul în care clientul final nu transmite indexul autocitit, operatorul de rețea are obligaţia citirii indexului echipamentului de măsurare în perioada cuprinsă între data transmiterii notificării de schimbare şi data schimbării efective a furnizorului.

Furnizorii sunt obligați să publice oferte-tip, cumulativ, prin următoarele mijloace proprii:

 • pe pagina proprie de internet;
 • în aplicaţia informatică „Comparator al ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice“ publicată pe pagina de internet a ANRE;
 • la punctul unic de contact.

  Cum poate rezilia un furnizor contractul

  În cazul furnizării energiei electrice în baza unui contract încheiat pe piaţa concurenţială, pentru neachitarea de către clientul final în termenul scadent prevăzut în contractul de furnizare a energiei electrice a facturii reprezentând contravaloarea consumului de energie electrică aferent unui loc de consum, furnizorul are următoarele drepturi:

  • să aplice penalităţi de întârziere în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice;
  • să solicite clientului final constituirea/actualizarea/reconstituirea garanţiei financiare, în conformitate cu Procedura privind regimul garanţiilor financiare constituite de către clienţii finali la dispoziţia furnizorilor de energie electrică în vigoare;
  • să solicite OR întreruperea alimentării cu energie electrică a locului de consum, cu condiţia transmiterii către clientul final, printr-o modalitate de comunicare agreată de părţi prin contractul de furnizare a energiei electrice, a unui preaviz cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru întreruperea alimentării cu energie electrică;

  Este prevăzut dreptul furnizorului să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice, în următoarele condiţii cumulative:

  • a comunicat clientului final preavizul de deconectare;
  • a comunicat clientului notificarea de reziliere a contractului cu minimum 15 zile înainte de data rezilierii şi clientul final nu a achitat factura până în ziua anterioară datei de reziliere;
  • notificarea de reziliere a contractului de furnizare a energiei electrice este un document distinct în forma stabilită de către furnizor şi conţine data la care se reziliază contractul,
  • fără a fi condiţionat de întreruperea alimentării cu energie de către OR a locului de consum respectiv.