Friday, September 29, 2023


Luni, 10 mai consilierii onesteni se întâlnesc într-o ședința extraordinara. Ce proiecte se aflā pe ordinea de zi.

Consiliul Local al Municipiului Oneşti, judeţul Bacău se convoacă în şedinţă extraordinară cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul…

PublicatCurierul , in Actualitate , at mai 7, 2021

Consiliul Local al Municipiului Oneşti, judeţul Bacău se convoacă în şedinţă extraordinară cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Consiliului Local Onești, sala mare de ședințe, din B-dul Oituz nr.17 pentru ziua de luni, 10 mai 2021, ora 14,00

Pe ordinea de zi figurează 8 de proiecte de hotărâre. Ședința va fi transmisă live pe pagina de Facebook și  pe site-ul instituției.

Care sunt proiectele pe care vor trebui sa le dezbata și sa le  aprobe consilierii onesteni:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarilor in structura bugetului de venituri si cheltuieli  al  Municipiului Onesti pe anul 2021.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. pe anul 2021.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării unor activități cultural-artistice în anul 2021.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului Municipiului Onești la data de 31.12.2020.

5. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Oneşti.

6. Proiect de hotărâre pentru reactualizarea Nomenclatorului și ierarhia funcțiilor contractuale din Direcția Generală de Asistență Socială Onești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28/23.01.2020 privind  stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, instituţiilor /serviciilor publice din subordinea consiliului local.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.93/19.04.2021  privind aprobarea modului de utilizare a excedentului bugetar  pentru anul 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Oneşti.

8. Probleme de interes local (Diverse).