Friday, September 29, 2023


Județul Bacău, locul al treilea pe țară și primul în Moldova după publicarea rezultatelor finale ale examenului de definitivat

Rata finală de promovare înregistrată la examenul național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2021, după soluționarea contestațiilor, la nivelul județului…

PublicatCurierulDeStiri , in Actualitate , at iulie 30, 2021

Rata finală de promovare înregistrată la examenul național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2021, după soluționarea contestațiilor, la nivelul județului Bacău este de 82,4% (în creștere cu 4,5%, comparativ cu rezultatele inițiale – 77,9% și cu 10,1% față de rata finală de anul trecut – 72,3%). Această rată de promovare situează Bacăul pe primul loc în regiunea Moldovei și pe locul III la nivel național, după județul Teleorman (84,6%) și Municipiul București  (84,2%).

Astfel, după evaluarea contestațiilor depuse (43), 201 candidați au reușit să obțină medii mai mari sau egale cu 8 (opt), în condițiile în care, după afișarea primelor rezultate, fuseseră declarați promovați 190 de candidați. Conform legislației în vigoare, pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8 (opt), calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

La proba scrisă din această sesiune, în judeţul Bacău au fost prezenți 257 de candidați (95,9%). Dintre aceștia, 13 candidați s-au retras, iar numărul lucrărilor evaluate a fost de 244. După soluţionarea contestaţiilor numărul candidaţilor cu media 10 (zece) a rămas același de 5, au crescut mediile peste 8 (opt) de la 190 la 201, dar și mediile între 9.50 și 9.99 de la 33 la 44. Cu note sub 8 (opt), deci declarați nepromovați, sunt doar 43 de candidați.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, un cadru didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.