Monday, October 18, 2021


Consiliul Local Onești se întrunește azi în ședință ordinară

Consiliul Local al Municipiului Oneşti, judeţul Bacău se intrunește în şedinţă ordinară, cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul…

PublicatCurierulDeStiri , in Actualitate Politică Social , at august 4, 2021

Consiliul Local al Municipiului Oneşti, judeţul Bacău se intrunește în şedinţă ordinară, cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Consiliului Local Onești, sala mare de ședințe, din B-dul Oituz nr.17 pentru ziua de miercuri, 04 august 2021, ora 14,00, având pe ordinea de zi un număr de 13 proiecte de hotărâri.

Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare în condițiile prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Onești.

PROIECTUL ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Onești din data de 04 august 2021 cuprinde următoarele proiecte:

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Oneşti, a unui imobil teren situat în intravilanul municipiului Oneşti.

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu  – primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării unor bunuri de uz și interes public local ce aparțin domeniului public al municipiului Onești, în vederea înscrierii dreptului de proprietate în Cartea Funciară.

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu – primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor mijloace fixe nefuncționale și însușirea Raportului de evaluare pentru vânzarea acestora.

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu – primar

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 117 din 26.05.2021 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Oneşti a unor imobile constituite din terenuri și construcții situate în intravilanul municipiului Onești.

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu – primar

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 124 din 26.05.2021 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului legal de uz și servitute asupra unor suprafețe de teren aflate în proprietatea municipiului Onești, județ Bacău.

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu – primar

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren proprietatea municipiului Oneşti.

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu – primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Onești, pentru anul 2021.

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu – primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului Municipiului Onesti la data de 30.06.2021.

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu – primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere între Județul Bacău și Municipiul Onești pentru finanțarea activității de protective de tip residential a persoanei cu handicap pentru anul 2021.

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu – primar

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Onești pentru unități de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu – primar

 1. Probleme de interes local (Diverse).
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local al bugetului local al municipiului Onești, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2021.

Inițiator: Neghină Victor Laurențiu – primar

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului legal de uz şi servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unei suprafeţe de teren situată în Bd. Republicii nr. 68, municipiul Oneşti, judeţ Bacău.

Inițiator: Neghină Victor Laurențiu – primar