Friday, September 29, 2023


Consiliul Local Onești se întrunește mâine în ședință extraordinară

Consiliul Local al Municipiului Oneşti, a fost convocat în şedinţă extraordinară pentru ziua de 17 august 2021, ora 14,00. Pe…

PublicatCurierulDeStiri , in Actualitate Politică Social , at august 16, 2021

Consiliul Local al Municipiului Oneşti, a fost convocat în şedinţă extraordinară pentru ziua de 17 august 2021, ora 14,00.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte de hotărâri:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea unei poziţii din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Oneşti, prevăzute în Hotărârea Consiliului Local nr.39/1999.
  2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.l 18 din 26.05.2021 privind aprobarea declarării unor bunuri de uz şi interes public local ce aparţin domeniului public al municipiului Oneşti, în vederea înscrierii dreptului de proprietate în Cartea Funciară.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării serviciilor notariale specific operaţiunilor de alipire a două imobile terenuri, proprietate a municipiului Oneşti în vederea atribuirii unui număr cadastral propriu.
  4. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr.l99/04.08.2021 privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Oneşti pentru unităţi de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile specifice prestării serviciilor publice de salubritate delegate către SC Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A.
  6. Probleme de interes local (Diverse).

Ședința se va desfăşura prin mijloace electronice, în sistem On­line audio-video.