Saturday, May 25, 2024


Prezenţa la probele scrise la Bacalaureatul de toamnă în județul Bacău

În această sesiune a examenului de Bacalaureat 2021, în judeţul Bacău s-au înscris în total 1.053 de candidaţi. Dintre aceştia…

PublicatCurierulDeStiri , in Actualitate Cultură și Educație , at august 21, 2021

În această sesiune a examenului de Bacalaureat 2021, în judeţul Bacău s-au înscris în total 1.053 de candidaţi. Dintre aceştia 719 sunt din promoţia curentă, iar 334 din promoţiile anterioare.

Prezenţa înregistrată la probele scrise este următoarea:
• La proba scrisă la Limba şi literatura română – proba E).a) din cadrul examenului naţional de bacalaureat (sesiunea august – septembrie 2021), desfăşurată în data de 16 august, au fost prezenţi 396 de candidaţi din cei 472 de candidaţi înscrişi. Au absentat 76 de candidaţi şi nu s-a înregistat nicio eliminare pentru fraudă sau tentativă de fraudă.
• La proba scrisă obligatorie a profilului – proba E).c) din cadrul examenului naţional de bacalaureat (sesiunea august – septembrie 2021), desfăşurată în data de 17 august, au fost prezenţi 610 candidaţi (451 la Matematică şi 159 la Istorie) din cei 735 de candidaţi înscrişi. Au absentat 125 de candidaţi şi nu s-a înregistat nicio eliminare pentru fraudă sau tentativă de fraudă.
• La proba scrisă la alegere a profilului şi specializării – proba E).d) din cadrul examenului naţional de bacalaureat (sesiunea august – septembrie 2021), desfăşurată în data de 18 august, au fost prezenţi 554 de candidaţi din cei 683 de candidaţi înscrişi toate cele 9 discipline de examen (Biologie, Chimie, Economie, Geografie, Fizică, Informatică, Logică şi argumentare, Filosofie şi Sociologie). Au absentat 129 de candidaţi. S-a înregistat o eliminare pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cazul unui candidat provenit de la Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu” Moineşti.
* La proba scrisă la Limba şi literatura maternă – proba E).b) din cadrul examenului naţional de bacalaureat (sesiunea august – septembrie 2021), ce se va desfăşura în data de 19 august, judeţul Bacău nu are înscris niciun candidat.
Procedurile de echivalare şi recunoaştere a competenţelor lingvistice şi digitale se vor derula în intervalul 23 – 31 august. în acest sens, comisiile de bacalaureat din unităţile de învăţământ liceal vor calcula mediile candidaţilor şi vor asigura echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă la probele de profil din cadrul examenului naţional de bacalaureat (2021), potrivit metodologiei specifice.
* în situaţia în care pentru proba orală de evaluare a competenţelor digitale sunt înscrişi candidaţi dintr-o promoţie anterioară anului 2005, proba nu se echivalează în cazul lor, ci se va susţine de către aceştia!
Afişarea primelor rezultate, prin anonimizarea numelui şi a prenumelui candidaţilor, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul General Privind Protecţia Datelor – RGPD/GDPR), va avea loc în data de 31 august (până la ora 12.00).
Contestaţiile pot fi depuse în aceeaşi zi, în intervalul orar 12.00 – 18.00, atât în format fizic,, cât şi electronic, în centrele de examen unde candidaţii au susţinut probele. ATENŢIE! în acest sens, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit electronic inclusiv o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.
Rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor (1-3 septembrie), vor fi comunicate vineri, 3 septembrie.