Sunday, July 14, 2024


S-a semnat ordinul de începere al lucrărilor din cadrul proiectului ”Reparații capitale, modernizare și eficientizare energetică – Spital Municipal Sf. Ierarh Dr. Luca Onești”

Primarul Laurențiu Neghină,  reprezentanții Consiliului Județean Bacău, ai ADR Nord-Est și ai conducerii Spitalului Onești, au semnat astăzi ordinul de…

PublicatCurierulDeStiri , in Actualitate , at septembrie 10, 2021

Primarul Laurențiu Neghină,  reprezentanții Consiliului Județean Bacău, ai ADR Nord-Est și ai conducerii Spitalului Onești, au semnat astăzi ordinul de începere al lucrărilor investiției „Reparații capitale, modernizare și eficientizare energetică.”

Valoarea totală a proiectului este de  31.891.980,65 lei inclusiv TVA, din care finanțare europeană nerambursabilă in suma de 27.408.465,54 lei, la care se adaugă contribuția proprie în suma de 4,483,515,11 lei,  finanțată  prin contractul de asociere  încheiat de către Spitalul Municipal Onești   cu UAT Municipiul Onești ( cofinanțare5%) și Consiliul Județean Bacău (cofinanțare 95 %)

            Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Municipal Sf, Ierarh Dr. Luca din Municipiul Onești, îmbunătăţirea condițiilor în care se acordă asistența medicală prin asigurarea unor condiții mai bune de confort interior, reducerea consumurilor energetice și scăderea emisiilor poluante. Creșterea performanței energetice se va asigura prin realizarea unor lucrări de intervenție care să determine diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea clădirii, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior,

Proiectul prevede următoarele măsuri:

  • Reabilitarea termică la pereții exteriori și a ferestrelor
  • Reabilitare termică și hidroizolare la terase peste ultimul nivel
  • Înlocuire instalații și echipamente centrală termică
  • Montare panouri solare
  • Montare panouri fotovoltaice
  • Înlocuire radiatoare fontă cu radiatoare din oțel
  • Refacerea integrală a instalației de distribuție agent termic
  • Refacerea instalației de distribuție apă rece și apă caldă menajeră
  • Înlocuire corpuri de iluminat cu surse de iluminat cu LED
  • Implementarea Sistemului BMS (Building Management System) care monitorizează și interpretează datele oferite de senzorii montați pe uși, ferestre, ventilatoare, cazane, stații solare și sistemul fotovoltaic

Beneficiile realizării investiției se reflectă în reducerea costurilor de întreținere a imobilelor, a emisiilor de bioxid de carbon, prin creșterea eficienței energetice a clădirilor spitalului, aducându-se îmbunătățiri condițiilor de confort asigurate celor 160.000 de pacienți/an, beneficiari ai serviciilor medicale acordate în acest spital, care provin atât din municipiul Onești, din orașele Tg. Ocna, Slănic Moldova, Dărmănești, cât și din zona rurală din împrejurimea acestora.