Monday, October 18, 2021


S-a lansat Programul privind creșterea eficienței energetice în clădirile publice

Autoritățile și instituțiile publice care doresc participarea în Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri…

PublicatCurierulDeStiri , in Actualitate Economie , at septembrie 16, 2021

Autoritățile și instituțiile publice care doresc participarea în Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice pot accesa aplicația informatică pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu pentru crearea conturilor de utilizatori și descărcarea modelului cererii de finanțare, în vederea completării acesteia. Din 20 septembrie 2021, ora 10,00, începe sesiunea pentru depunerea cererilor de finanțare și încărcarea documentelor aferente, prin intermediul conturilor de utilizatori create.

Programul se adresează unităților administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraș, municipiu, județ și instituțiilor publice din subordinea/în coordonarea autorităților deliberative ale administrației publice locale. Acestea pot beneficia de fonduri pentru modernizarea și creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, contribuind în același timp la îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și la reducerea consumului anual de energie primară și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie.

Suma alocată sesiunii de finanțare este de 1,40 de miliarde de lei, iar finanțarea se acordă în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiție și în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanți.

În cadrul unei sesiuni de finanțare, suma maximă care poate fi acordată unui solicitant, prin una sau mai multe cereri de finanțare, este:

· 3.000.000 lei pentru comune cu o populație de până la 5.000 de locuitori inclusiv;
· 6.000.000 lei pentru comune cu o populație de peste 5.001 locuitori;
· 8.000.000 lei pentru orașe;
· 14.000.000 lei pentru consilii județene;
· 14.000.000 lei pentru municipiul de rang 0;
· 14.000.000 lei pentru municipii de rang I;
· 10.000.000 lei pentru municipii de rang II.