Thursday, July 18, 2024


Ce trebuie sa știe onestenii care vor sa beneficieze de ajutorul de încălzire a locuinței și de ajutorul pentru consumul de energie

Direcția de Asistență Socială Onești anunță demararea programului de distribuire a cererilor pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței și…

PublicatCurierul , in Actualitate , at septembrie 27, 2021

Direcția de Asistență Socială Onești anunță demararea programului de distribuire a cererilor pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței și a ajutorului pentru consumul de energie destinat acoperirii unei părți din consumul energetic al gospodăriei pe tot parcursul anului, începând cu data de luni, 18 octombrie 2021.

Ajutorul de încălzire și ajutorul pentru consumul de energie destinat acoperirii unei părți din consumul energetic al gospodăriei pe tot parcursul anului, se acordă persoanelor cu domiciliul sau reședința valabilă în mun. Onești, în perioada sezonului rece (noiembrie 2021 – martie 2022), pe baza cererii și a declarației pe proprie răspundere, însoțite de actele necesare.

Beneficial de aceste ajutoare:

Familiile cu venituri nete lunare mai mici de 1.386 lei pe fiecare membru sau persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 2.053 lei, pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece (perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent şi data de 31 martie a anului următor).

 Familiile cu venituri nete lunare mai mici de 1.386 lei pe fiecare membru sau persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 2.053 lei vor putea solicita suplimentul pentru energie. Acesta se acordă lunar, în sumă fixă, pe toată perioada anului și vizează consumul de energie electrică, de combustibili solizi şi petrolieri și de gaze naturale şi energie termică.

Formularul de cerere și declarația pe propria răspundere vor fi disponibile la sediul DGAS sau pe site-ul Primăriei, după publicarea în Monitorul Oficial al României a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.226/2021.

Documentele necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire sunt următoarele:

  1.  Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere – formular tip;

  2.  Documente de identitate titular şi membrii familiei ( B. I., C.I.- MAJORI; Certificat de naştere – MINORI )  copii xerox;

  3.  Certificat de căsătorie, certificat de deces, sentinţă de divorţ, hotărâre de încredinţare/plasament  a minorului;

  4.  Certificat fiscal, eliberat de PRIMĂRIA ONEŞTI, (pentru persoanele majore din familie) privind clădirile, terenurile şi mijloacele de transport aflate în proprietate, pentru fiecare persoană cuprinsă în cerere;

  5.  Certificat agricol, eliberat de PRIMĂRIA ONEŞTI, (pentru persoanele majore din familie) privind terenurile sau animalele aflate în proprietatea persoanelor cuprinse în cerere;

  6.  Adeverinţa privind venitul net realizat, eliberată de către angajator (veniturile din salariu inclusiv bonuri de masă sau alte drepturi salariale); Adeverința trebuie să reflecte venitul lunii anterioare depunerii cererii.

  7.  Declaraţie pe proprie răspundere, pentru persoanele cu venit zero (scrisă de mână);

  8.  Mandate poştale/extrase de cont/decizii pentru indemnizaţii de şomaj, handicap, pensii, pensie alimentară, etc.;

  9.  Copie factură gaze naturale sau energie electrică, în funcţie de tipul ajutorului solicitat, (pe care să fie înscrise codul abonatului şi codul punctului de consum). Dacă pe factură apare înscrisă altă persoană decât solicitantul, calitatea de persoană îndreptăţită se probează cu contractul de închiriere, împuternicire, concesiune, comodat, etc.;

10.  Adeverinţă de la asociaţia de proprietari, cu numele şi prenumele persoanelor care locuiesc la adresa respectivă, pentru cei care locuiesc la casa, vor prezenta obligatoriu adeverinţa din care să rezulte câte persoane  plătesc gunoiul sau chitanţa cu dovada plăţii pentru câte persoane s-a plătit gunoiul;

11. Contract de vânzare-cumpărare, de închiriere, de comodat a locuinţei sau de concesiune a acesteia;

12.  Pentru mijloacele de transport, deţinute de către persoanele cuprinse în cerere, se va ataşa şi o copie a certificatului de înmatriculare;

Solicitanţii care au reşedinţă în municipiul Oneşti şi domiciliul (în acte) în altă localitate, trebuie:

a). – să depună şi: 

– Certificat fiscal, eliberat de PRIMĂRIA de la locul de domiciliu (pentru persoanele majore din familie), privind clădirile, terenurile şi mijloacele de transport aflate în proprietate, pentru fiecare persoană cuprinsă în cerere;

– Certificat agricol, eliberat de PRIMĂRIA de la locul de domiciliu (pentru persoanele majore din familie), privind terenurile sau animalele aflate în proprietatea persoanelor cuprinse în cerere;

– NEGAŢIE de la primăria de domiciliu, prin care să se certifice faptul că nu au depus şi acolo dosar pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei;

b). – să deţină, pe actele de identitate, viza de flotant, valabilă pe durata acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei;

Persoanele care locuiesc la adresa pentru care se solicită ajutor de încălzire şi nu sunt proprietarii imobilului sau beneficiarii unui contract de închiriere/comodat, vor depune o împuternicire notarială în termen de valabilitate, din partea proprietarului.