Thursday, July 18, 2024


Indemnizație pentru mii de băcăuani care sunt urmașii deținuților politici și ai prizonierilor de război

Mii de persoane din județul Bacău vor beneficia de o indemnizație pentru că sunt urmașele deținuților politici, deportaților, strămutaților sau…

PublicatCurierul , in Actualitate , at octombrie 18, 2021

Mii de persoane din județul Bacău vor beneficia de o indemnizație pentru că sunt urmașele deținuților politici, deportaților, strămutaților sau ale prizonierilor de război. Potrivit Legii 130/15.07.2020, prin care este completat Decretul-lege 118/1990, pe lângă soții/soțiile supraviețuitoare, și ”Copilul celui decedat în luptele cu organele de represiune comunistă, în răscoale țărănești ori al celui decedat, din categoria celor dispăruți sau exterminați în timpul detenției, internați abuziv în spitale de psihiatrie, deportați, strămutați, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliul obligatoriu, are dreptul la o indemnizație lunară de 500 lei”.

Copilul, minor la data la care unul sau ambii părinți s-au aflat în una din situațiile amintite sau cel care s-a născut în perioada respectivă, are dreptul la aceeași indemnizație care i s-ar fi cuvenit tatălui sau mamei. Dacă un copil s-a născut după ce părintele a ieșit din situația de deținut politic, strămutat, prizonier etc., atunci el va primi 50 la sută din indemnizația cuvenită tatălui sau mamei, după caz.

Conform Decretului-lege 118/1990, actualizat, indemnizația lunară pentru fiecare an de stat într-o pușcărie politică sau într-un lagăr este de 700 lei lunar. Pentru alte situații prevăzute de lege indemnizația este de 500 sau 350 lei. Așadar, dacă părintele a stat în detenție politică sau lagăr 3 ani, iar copilul s-a născut în acest timp, el va beneficia de o indemnizație de 2.100 lei. Cei care s-au născut după ce părintele a revenit acasă primesc 50 la sută din sumă. Urmașii celor care au murit în detenție au dreptul la 500 lei lunar.

Cererea de acordare a indemnizației, declarația pe propria răspundere și actele care trebuie să ateste calitatea de urmaș al unui fost deținut politic, strămutat, prizonier de război etc. se depun la Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Bacău. Pentru cei care nu știu, adeverința de prizonier se poate obține de la o unitate militară din Pitești, respectiv de la Depozitul Central de Arhivă, str.Aleea Poarta Eroilor, nr.4, Pitești, județul Argeș, cod poștal 110058, telefon/fax 0248/223177, relații cu publicul 0248/223477 (interior 116), e-mail: um02405.pitesti@yahoo.com sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă. În cazul urmașilor prizonierilor, dosarul trebuie să cuprindă cererea, declarația pe propria răspundere, copia după cartea de identitate, certificatul de naștere (urmașii de sex feminin, care sunt căsătoriți), certificatul de căsătorie, certficatul de deces al părintelui, livretul militar al acestuia și adeverința de la unitatea militară din Pitești.

Din iulie 2020, de când Legea 130/2020 a intrat în vigoare, la AJPIS Bacău au fost înregistrate peste 2.000 de cereri de acordare a drepturilor prevăzute de actul normativ. Din cele 2.000 solicitări, până acum, au fost rezolvate aproximativ 1.400.