”Profesori pentru clase inovative! Activități formative pentru dezvoltarea gândirii creative”, un nou proiect implementat la Colegiul Național Grigore Moisil Onești – Curierul de stiri
Tuesday, April 16, 2024


”Profesori pentru clase inovative! Activități formative pentru dezvoltarea gândirii creative”, un nou proiect implementat la Colegiul Național Grigore Moisil Onești

La sfârșitul lunii mai 2022, Colegiul Național Grigore Moisil Onești (director, prof. Irina-Livia Enache) a încheiat proiectul Erasmus + 2019-1-RO01-KA101-062586…

PublicatCurierulDeStiri , in Actualitate Cultură și Educație , at iunie 16, 2022

La sfârșitul lunii mai 2022, Colegiul Național Grigore Moisil Onești (director, prof. Irina-Livia Enache) a încheiat proiectul Erasmus + 2019-1-RO01-KA101-062586 intitulat Profesori pentru clase inovative! – Activități formative pentru dezvoltarea gândirii creative, inițiat și coordonat de prof. Virginia-Smărăndița Brăescu. Prin intermediul acestui proiect s-au creat pentru profesori și elevi, în perioada 2 decembrie 2019 – 31 mai 2022 (cu un an de extindere a duratei de implementare din cauza pandemiei de coronavirus), contexte inovative de învățare și creștere în toate ariile curriculare și în toate ariile vieții, prin consiliere pentru dezvoltarea personală și profesională, utilizarea tehnologiei și a aplicațiilor digitale, a metodelor activ-participative, precum și a unor instrumente și strategii de marketing integrativ, eficiente pentru educație în general, pentru afirmarea spiritului de inițiativă, responsabilității, creativității, precum și pentru creșterea motivației pentru performanță, atingerea unor noi standarde de calitate și evoluție în cariera didactică.

Atât motivarea eficientă a resursei umane pentru dezvoltarea personală și formarea profesională continuă. cât și găsirea de soluții pentru problemele școlii și ale comunității depind într-o mare măsură de atitudinea față de schimbare și ideile inovatoare. În acest sens, Colegiul Național “Grigore Moisil” Onești și-a propus consolidarea dimensiunii europene a școlii prin atingerea unor ținte strategice care au vizat:

  • Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului didactic și didactic auxiliar pentru managementul și implementarea cu succes a proiectelor Erasmus+, în scopul creșterii capacității instituționale de management pentru planificarea și implementarea proiectelor europene, dezvoltarea de produse și servicii educaționale, schimb de experiență și bune practici la nivel european.
  • Dezvoltarea competențelor digitale ale personalului didactic, atât pentru proiectarea creativă, atractivă și inovatoare a lecțiilor desfășurate cu elevii, cât și pentru creșterea eficienței procesului didactic.
  • Formarea profesorilor din școală cu privire la prevenirea bullying, cyberbullying și a altor forme de violență în mediul școlar, precum și pentru o integrare optimă, pe termen lung, atât în curriculum, cât și în extracurriculum, a educației globale și a obiectivelor pentru dezvoltare durabilă.
  • Imbunătățirea abilităților de comunicare în limba engleză ale profesorilor pentru a putea iniția și dezvolta proiecte de cooperare cu alte școli și instituții din Europa.
  • Dezvoltarea creativității și gândirii critice constructive pentru eficientizarea comunicării, stimularea colaborării și muncii în echipă în școală, pentru adaptarea rapidă la schimbare, precum și pentru inițierea unor noi proiecte și găsirea de soluții la nevoile specifice ale elevilor, părinților și partenerilor educaționali.

Metoda proiectului favorizează atingerea tuturor atitudinilor și competențelor cerute pe piața muncii, dar la toate disciplinele sunt activități de învățare pentru care metoda proiectului nu reprezintă cea mai eficientă metodă de abordare a conținuturilor, de aceea a fost necesar ca profesorii să se formeze pentru folosirea de metode și instrumente digitale, de abordări inovatoare, orientate către sprijinirea elevilor pentru a-și dezvolta toate competențele cheie europene: comunicare și predare în limbi moderne, competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii, competențe digitale, competențe sociale și civice, competențe antreprenoriale, competențe de învațare rapidă, sensibilizare și exprimare culturală.

 

Produsele finale ale proiectului (un blog, un ghid metodic, patru broșuri, un Padlet centralizator, o hartă literară interactivă și multe alte produse educaționale din portofoliile digitale ale profesorilor și elevilor) reflectă rezultatele proiectului corelate cu activitățile desfășurate și atingerea obiectivelor propuse, în scopul diseminării și mulțiplicării experiențelor trăite de către cei 16 profesori din publicul țintă (prof. Maria Stanciu, prof. Cristina Matei, prof. Magdalena-Maria Velicu, prof. Virginia-Smărăndița Brăescu, prof. Gabriela-Elena Anghel, prof. Ana-Maria Chelaru, prof. Elena Dreghici, prof. Cristina-Elena Lungu, prof. Laura-Mihaela Ghiorghiu, prof. Elena-Carmen Melinte, prof. Ana-Maria Mihalache, prof. Mihaela-Eugenia Vasilache, prof. Cristina-Lăcrămioara Buzatu, prof. Elena-Florina Miron, prof. dr. Gabriela Gîrmacea, prof. Cristina Romandaș), care au participat la cursuri de formare în Italia (Europass Teacher Academy din Florența și Asociazzione Euphoria din Roma) și la activități de job shadowing în Spania (IES Serpis din Valencia), precum și pentru evidențierea lecțiilor învățate și a competențelor dobândite de către mulți alți profesori din școală și de elevii moisiliști, pentru promovarea exemplelor de bune practici și consolidarea parteneriatelor școală-familie-comunitate.

În etapa de raportare, produsele finale și rezultatele proiectului vor fi postate pe platforma europeană Erasmus+ Project Results pentru a fi vizibile și ușor accesate de către toți profesorii interesați de inovarea didactică, managementul și implementarea proiectelor Erasmus+.

Harta literară interactivă, creată de prof. dr. Gabriela Gîrmacea împreună cu elevii clasei a X a E, va fi utilă tuturor elevilor din școală pentru învățare la orele de Limba și literatura română și pentru pregătirea acestora în vederea susținerii examenului de Bacalaureat.

Ghidul metodic de bune practici intitulat Profesori pentru clase inovative (coordonat de prof. Virginia-Smărăndița Brăescu și realizat cu participarea profesorilor moisiliști) va continua să apară anual, asigurând sustenabilitatea proiectului, publicarea și vizibilitatea activității de cercetare metodico-științifică a cadrelor didactice, precum și a proiectelor viitoare și a rezultatelor deosebite obținute de elevi în contextele școlare și extrașcolare.

Sursa: Comunicat de presă