Friday, June 14, 2024


Pânā la 2,4 milioane de euro pentru înfiintarea a 60 de firme noi in Moldova si Bucovina

120 de locuri de muncă și 60 de firme noi au fost create în județele Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava…

PublicatCurierul , in Actualitate Comunicate , at ianuarie 27, 2021

120 de locuri de muncă și 60 de firme noi au fost create în județele Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui, în cadrul proiectului A.C.C.E.S. – Antreprenoriat, Consiliere și Consultanță pentru o Economie Sustenabilă, derulat în perioada 16 ianuarie 2018 – 15 ianuarie 2021 în Regiunea Nord-Est de Centrul Diecezan Caritas Iași și coordonat de Radu Gelu Onișoru, Manager de proiect și Director formare profesională și fonduri europene. 

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și a avut o valoare totală de peste 3,1 milioane euro, din care până la 2,4 milioane de euro ajutoare de minimis pentru înființarea și dezvoltarea a 60 de întreprinderi cu profil non-agricol, în mediul urban, precum și pentru crearea și menținerea a 120 de locuri de muncă în cele 6 județe aferente regiunii NE. Totodată 360 de persoane au beneficiat de îmbunătățirea competențelor antreprenoriale prin participarea gratuită la cursurile de formare antreprenorială, fiind consiliați în vederea realizării planurilor de afaceri

Despre Centrul Diecezan Caritas Iași

Centrul Diecezan Caritas Iaşi este o organizaţie formată dintr-o echipă motivată şi responsabilă care se ghidează după valorile şi principiile creştine: solidaritate, respectarea demnităţii umane şi drepturile omului, transparenţă, dăruire, lucru în echipă, responsabilitate, universalitate, integritate, dezvoltare comunitară şi implicarea voluntarilor.

Asociația promovează caritatea, furnizează servicii sociale persoanelor defavorizate, este un centru de coordonare si de resurse în dieceza de Iaşi, oferind constant modele de bune practici pentru societate, răspunzând profesionist, prin implicare şi devotament, nevoilor cu care se confruntă societatea, aducând o contribuție favorabilă în educarea, ajutorarea şi dezvoltarea acesteia.