Thursday, January 27, 2022


ULTIMĀ ORĀ: 60 de locuințe pentru tineri vor fi construite de Agenția Națională pentru Locuințe în Onești

Agenția Națională pentru Locuințe (instituţie aflată sub autoritatea Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei) a finalizat contractarea serviciilor de execuție…

PublicatCurierul , in Actualitate , at aprilie 16, 2021

Agenția Națională pentru Locuințe (instituţie aflată sub autoritatea Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei) a finalizat contractarea serviciilor de execuție lucrări pentru obiectivul de investiție din municipiul Onești, Ansamblul Libertății, valoarea fiind de 10.479.649,76 lei (TVA inclus).
Blocurile, cu regim de înălțime S+P+4E vor fi construite pe terenul pus la dispoziţia Agenției de către autorităţile publice locale, cu drept de folosinţă gratuită pe întreaga perioadă de realizare a investiţiilor. De asemenea, consiliile locale asigură utilităţile și dotările tehnico-edilitare necesare. După finalizarea lucrărilor, locuințele sunt predate autorităților publice locale în vederea administrării și repartizării către tinerii care îndeplinesc criteriile de acces.
Sumele necesare finanțării programului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul MDLPA, din bugetele locale, precum și din alte surse legal constituite.

Sursa: Facebook ANL