Wednesday, July 17, 2024


ANI a lansat o platformă pentru depunerea declarațiilor de avere și interese în format digital

Agenţia Naţională de Integritate a lansat platforma online „e-DAI”, prin intermediul căreia sutele de mii de funcţionari publici, demnitari şi alte…

PublicatCurieruldeOnesti , in Actualitate , at mai 17, 2021

Agenţia Naţională de Integritate a lansat platforma online „e-DAI”, prin intermediul căreia sutele de mii de funcţionari publici, demnitari şi alte categorii prevăzute de lege îşi vor putea completa şi depune, în format digital, declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese.

Într-un comunicat remis luni, ANI prezintă avantajele trecerii la sistemul de declarare electronică:

* declaranţii pot completa documentele în orice moment sau loc convenabil pentru aceştia, de acasă sau de la locul de muncă. Aceştia pot salva, actualiza sau modifica versiunile înainte de depunere;

* nu este necesară trimiterea prin poştă, depunerea sau altă gestionare fizică;

* deponenţii pot utiliza declaraţiile anterioare ca punct de plecare pentru cea nouă, evitându-se astfel reintroducerea aceloraşi informaţii pentru fiecare perioadă de raportare;

* chiar şi pe termen scurt, noul sistem electronic de declarare va contribui la economisirea de resurse financiare şi la limitarea interacţiunilor umane, aspecte care devin mai mult decât salutare în situaţii sensibile precum pandemia COVID-19.

Noul mecanism digitalizează întreg procesul de completare, semnare, transmitere şi publicare a declaraţiilor, păstrând totodată fluxul obişnuit şi interacţiunile dintre deponent, persoana responsabilă din instituţia publică şi ANI.

Persoana responsabilă:

* potrivit legii, entităţile în cadrul cărora există persoane ce au obligaţia de a depune declaraţii de avere şi de interese au desemnate persoane responsabile care asigură implementarea prevederilor legale privind aceste declaraţii;

* în primă fază, aceste persoane responsabile se vor înrola în platforma e-DAI, obţinând un cont specific în cadrul căruia îşi vor putea îndeplini obligaţiile stabilite de lege;

* tot persoanei responsabile îi revine sarcina de a adăuga deponenţii în platformă;

* pentru informaţii complete privind procedura aferentă, ANI pune la dispoziţia persoanei responsabile manualul de utilizare; acesta este disponibil la adresa https://dai.integritate.eu/docs/manual_pr.pdf.

Deponentul:

* deponentul va primi pe e-mailul propriu un nume de utilizator şi o parolă, în baza cărora îşi va putea accesa propriul cont. În această secţiune, deponentul îşi va putea completa şi genera declaraţiile utilizând un formular inteligent cu câmpuri standardizate pentru introducerea datelor, fapt care reduce semnificativ timpul necesar destinat completării;

* la finalizarea procesului, declaraţiile vor fi semnate electronic cu ajutorul semnăturii electronice calificate;

* în cazul în care deponentul nu beneficiază încă de o semnătură electronică calificată, acesta îşi va completa formularele tot în platforma e-DAI, va imprima şi semna olograf declaraţiile, urmând ca acestea să fie încărcate în platformă, respectând toţi paşii procedurali;

* pentru informaţii complete privind procedura aferentă, ANI pune la dispoziţia deponentului un manual de utilizare; acesta este disponibil la adresa https://dai.integritate.eu/docs/manual_deponent.pdf.

Odată semnate, declaraţiile vor ajunge în contul persoanei responsabile care va verifica declaraţiile sub aspectul existenţei eventualelor deficienţe. Ulterior, declaraţiile vor ajunge pe cale electronică în arhiva Agenţiei Naţionale de Integritate şi publicate pe Portal.