Friday, July 12, 2024


Onesti – amenzi pentru cei care depoziteaza gunoiul in locuri neamenajate special

La initiativa primarului Victor Laurentiu Neghina, consilierii onesteni au aprobat in sedinta ordinara de ieri proiectul de hotărâre privind modificarea…

PublicatCurierulDeStiri , in Actualitate Social , at iulie 14, 2021

La initiativa primarului Victor Laurentiu Neghina, consilierii onesteni au aprobat in sedinta ordinara de ieri proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.133/13.12.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri de bună gospodărire a municipiului Oneşti.

Completarile aduse Regulamentului privind stabilirea unor măsuri de bună gospodărire a municipiului Oneşti, vizeaza sanctionarea transportului si depozitarii deseurilor, cu sau fara mijloace de transport, in alte locuri decat cele stabilite si depozitarea deseurilor rezultate din constructii neambalate in saci sau cutii.

Astfel, Anexa la Hotărârea Consiliului Local Onești nr. 133 din 13 decembrie 2012 prin care s-a aprobat Regulamentul privind stabilirea unor măsuri de bună gospodărire a municipiului Oneşti, se completează astfel:

  1. La Articolul 17 din Anexă, după punctul 24 se introduce un nou punct, respectiv puntul 25, care va avea următorul cuprins:
Contravenții Cuantum amenzi
Persoane fizice Persoane juridice
25. Transportul deșeurilor, cu sau fără mijloace de transport, abandonarea și depozitarea acestuia la alte containere decât cele special arondate 500 – 1000 lei 1000 – 2500 lei
  1. La articolul 17 din Anexă se introduc trei noi alineate, care vor avea următorul cuprins:

(2) În cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute la alin. (1), se aplică pe lângă sancţiunea contravenţională principală şi sancţiunea contravenţională complementară a confiscării mijlocului de transport destinat sau folosit la săvârşirea faptei. 

   (3) Mijlocul de transport confiscat potrivit alin. (2) se valorifică în condiţiile legii. 

   (4) În cazul în care se dispune măsura confiscării mijlocului de transport, agentul constatator întreprinde măsurile necesare pentru transportul deşeurilor către operatorii economici care deţin autorizaţie de mediu conform legislaţiei în vigoare pentru activităţile de tratare/valorificare/eliminare, toate cheltuielile fiind suportate de către contravenient. ”

In perioada urmatoare in mai multe zone din Onesti vor fi amenajate containere special destinate colectarii deseurilor voluminoase. Cetatenii care nu uvor respecta prevederile regulamentului in vigoare vor fi sanctionati conform legii.